Seniornetværk

Som medlem af Seniornetværket får du mulighed for at deltage i en række arrangementer hos it-virksomheder.

Dansk IT Seniornetværk (tidligere Seniorklub) afholdte sit første arrangement i marts 1991, og der har i de følgende år være afholdt mange gode arrangementer. 

Emnerne har alle taget udgangspunkt i it-aktuelle problemstillinger og spænder vidt. Besøg hos konsulentfirmaer, store og små it-leverandører af hardware og - primært - software, private såvel som offentlige virksomheders udnyttelse af it, læreanstalter og testcentre m.m. 

Alle arrangementer er baseret på et fagligt emne med foredragsholdere af høj kvalitet, om muligt kombineret med et mindre socialt arrangement, hvor netværket dyrkes under hyggelige former. 

I visse tilfælde opkræves et mindre beløb til dækning af forplejning, men normalt er deltagelsen gratis. 

Der er godt og vel 100 medlemmer af Seniornetværket. Medlemstallet har været ret konstant over alle årene, og deltagerantallet til arrangementerne ligger ret konstant på ca. 20 personer. 

Besøgene arrangeres af en programkomite, som består af 

Henning Jensen (formand)
Henrik Juhl
Jørn Knudsen
Knud H. Thorup
Klaus Faartoft 

Under målsætningen for Dansk IT er Seniornetværkets formål at skabe mulighed for vedligeholdelse af det faglige og sociale netværk, at sikre mulighed for at følge it-udviklingens mange aspekter - teknisk, erhvervsmæssigt og politisk samt bidrage med good-will for og input til Dansk IT's arbejde.

Vigtig information

Kommende arrangement

Det var en interessant og informativ tur rundt med den nye Metro ring. Det var også en god anledning til at mødes med tidligere kolleger og bekendte fra mange års aktiviteter med edb/it i og omkring Dansk IT. Det afsluttende gløggparty på Cafe Oscar var en god afslutning på denne eftermiddag. Tak til arrangørerne og til Dansk IT.

Poul Bernt Jensen
Computererens historie - GIF

Nyhed - Torsdag - d. 31-10-2019

Computerens historie: Se seks videoindslag om computerens historie i Danmark

Dansk Datahistorisk Forening og Dansk IT har produceret en serie om computerens historie i en dansk kontekst. Se de seks videoindslag og masser af billeder her.

Nyhed - Onsdag - d. 27-3-2019

Fra Dankortsystemet til NordDATA-konferencer til DANSK IT's Seniornetværk

Formanden for DANSK IT´s Seniornetværk, Henning Jensen, har været aktiv i DANSK IT siden 1970, og nåede at være en del af bestyrelsen i ca. 10 år. Han var i 1980´erne med til at etablere Dankortsystemet. I dag bruger han energien på at planlægge spændende arrangementer for foreningens Seniornetværk.