Program- og projektledelse

Netværksgruppen Program- og projektledelse problematiserer og udfordrer problemstillinger knyttet til rollen som Program- og projektleder. 

Som medlem af Dansk IT´s netværksgruppe Program- og projektledelse får du mulighed for at styrke dit professionelle netværk og skabe relationer til andre projektledere inden for it.

Du kan forvente et højaktuelt mødeprogram, inspiration og input fra eksterne oplægsholdere samt livlige diskussioner og sparring fra andre it-professionelle til gavn for din personlige og faglige udvikling.


Medlemmer i netværksgruppen

Vigtig information

Dit udbytte som netværksmedlem

Faglig facilitator

Netværksgruppen er for dig

Deltag som gratis prøvemedlem