Projekt IT Til Alle (ITTA) løfter danskernes digitale kompetencer

Danmark er ligesom resten af verden midt i en digital og teknologisk omstilling af erhvervsliv og samfund. Det giver store fordele i kontakten mellem borgerne, virksomhederne og det offentlige, samt understøtter demokrati og medborgerskab.

Denne omstilling stiller øgede krav til både ledere og medarbejderes teknologiske og digitale kompetencer og fleksibilitet, og samtidig giver det store udfordringer for den del af befolkningen der ikke er inkluderet.

Er vi som samfund ikke klædt på med tilstrækkelige basale digitale kompetencer, betyder det at gevinsten ved den øgede digitalisering som kan gavne både virksomhedernes konkurrencekraft, samfundets velstand og den enkelte borger, ikke kan realiseres.

Der er behov for en bred fleksibel løsning. Ligesom PC-kørekortet i 90'erne, som DANSK IT stod bag, dækkede det daværende behov, så er ambitionen med IT Til Alle (ITTA) at give alle borgere lige mulighed for at tilegne sig basale IT-kundskaber, på en national åben platform, der inkluderer alle eksisterende uddannelsestilbud, til gavn for erhvervslivet, samfundet og den enkelte borger.