Udvalget for sundheds-it

Sundhedsvæsenet er under et stigende pres. En effektiv og innovativ udnyttelse af de digitale teknologier er med til at fremtidssikre sundhedsvæsenet, mener Dansk IT's udvalg for sundheds-it. 

Udvalgsmedlemmer