Politikudvikling i Dansk IT

i vores politiske udvalg og arbejdsgrupper.

Politikudviklingen i Dansk IT bliver drevet af vores engagerede frivillige med understøttelse fra Dansk ITs sekretariat.
Dansk IT har nedsat fem politiske udvalg. Derudover nedsætter udvalgene med jævne mellemrum ad-hoc arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med aktuelle emner indenfor digitaliseringen i Danmark. Arbejdsgrupperne bidrager også til den langsigtede og strategiske politikudvikling i Dansk IT.