Presse

Du er altid velkommen til at kontakte Dansk IT. Det gælder både, hvis du har brug for en kommentar til en konkret historie, og hvis du søger viden og baggrundsinformation.

Dansk IT er en uafhængig interesseorganisation og et fællesskab for it-professionelle. Det er Danmarks største it-faglige netværk. Dansk IT arbejder for at fremme og understøtte it, hvor dette skaber værdi for samfundet og den enkelte. At samle, styrke og udvikle it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed. Og på et uafhængigt grundlag varetage samfundets og medlemmernes it-interesser. 

Kontakt:
Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden
ks@dit.dk
22 79 43 73

Jesper Andersen, senior presse- og kommunikationskonsulent
ja@dit.dk
53 39 15 15