Udvalget for digitale kompetencer

Alle har behov for nogle grundkompetencer på det digitale område for at kunne færdes og deltage i det digitale samfund uden at miste muligheder og rettigheder. 

Udvalgets medlemmer

Udvalget arbejder med at definere, hvilke disse kompetencer er, og hvordan vi som samfund sikrer, at de opnås. Det er et kardinalpunkt for DANSK IT at der ikke findes "digitalt indfødte", og at alle borgere, unge som gamle, har behov for kontinuerligt at udvikle sin viden og forståelse for digitaliseringens muligheder.

Hør formand Mille Østerlund om udvalgets arbejde:Hent publikation: Dansk IT's anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer