Digitaliserings­prisen 2018 uddelt - her er vinderne

De statslige institutioner løb med to ud af tre priser, da der blev uddelt priser ved årets uddeling af Digitaliseringsprisen. Det blev Sikkerhedsstyrelsen, der løb med Innovationsprisen for projektet ”Digital transformation i Sikkerhedsstyrelsen”.

Implementeringsprisen gik til Rigspolitiet med ”Automatisk nummerpladegenkendelse”, mens Region Nordjylland tog Sammenhængsprisen for projektet ”Sundhedsjournalen version 2”. Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2018” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen blev i år uddelt i de tre kategorier; Innovationsprisen, Implementeringsprisen og Sammenhængsprisen. Blandt de 34 indstillede projekter skulle de tre vindere findes. Det blev Sikkerhedsstyrelsen, der vandt Innovationsprisen for projektet ”Digital transformation i Sikkerhedsstyrelsen” og Rigspolitiet, der vandt Implementeringsprisen for projektet ”Automatisk nummerpladegenkendelse”. Sammenhængsprisen gik til Region Nordjylland for projektet ”Sundhedsjournalen version 2”.

Priserne blev uddelt onsdag i Musikhuset i Aarhus på konferencen "Offentlig digitalisering 2018", som DANSK IT står bag. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Innovationsprisen går til Sikkerhedsstyrelsen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som - ved at udnytte digitaliseringens potentialer - markant har transformeret måden, opgaver tænkes og løses på og dermed bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder. Der var mange om buddet, men de tre nominerede til prisen blev:

 • Blindecenter Bredegaard, Region Hovedstaden, med ”Blinfo – talende skilte guider blinde og svagsynede”
 • Københavns Kommunes borgerservice med ”Selvbetjeningsstander til pas og kørekort”
 • Sikkerhedsstyrelsen med ”Digital transformation i Sikkerhedsstyrelsen.

I Sikkerhedsstyrelsen har organisationen været igennem en reel og gennemgribende transformation. Styrelsen er gennem anvendelse af automatisering, selvbetjening, agile metoder, medarbejderinvolvering og et klart kundefokus lykkedes med transformationen på kort tid og med relativt små justeringer. Effekten har bl.a. været væsentligt kortere sagsbehandlingstid og flere straksafgørelser.

- Projektet i Sikkerhedsstyrelsen er et godt eksempel på digitalisering, der vil få stor betydning for borgerne. Der er arbejdet fokuseret med digital transformation internt i organisationen. En række manuelle arbejdsgange er gjort digitale, og der er blevet anvendt data, så borgerne vil opleve en bedre og hurtigere sagsbehandling, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og dommer for den uafhængige dommerkomite.

Implementeringsprisen går til Rigspolitiet

Det var et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Implementeringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet, var:

 • Odense Kommune med ”Tyra - den hjælpsomme robot”
 • Rigspolitiet med ”Automatisk nummerpladescanner”
 • Aarhus Universitetshospital med ”Telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide”

Rigspolitiet har gennemført et omfattende projekt, som har haft betydning bredt i organisationen. Automatisk nummerpladegenkendelse er et intelligent system med nummerpladescannere, som kan alarmere politiet, hvis et køretøj, som er registreret i politiets systemer, passerer et kamera. Man har i implementeringen været åben for at udvide anvendelsen af systemet og for at udnytte de muligheder for øget samarbejde og for ny efterforsknings- og forebyggelsesmuligheder, systemet gav mulighed for.

- Projektet er et godt eksempel på, hvordan en automatiseret indsamling af nye data kan ændre opgaveløsningen ret grundlæggende, hvis data bringes i spil på rette vis. Det er et rigtigt stor puslespil at få til at fungere; både den tekniske del med scannere på bilerne, behandling af de indsamlede data i realtid samt ændringer i organisation og processer for at kunne reagere straks på den indsamlede viden. Det er imponerende, at Rigspolitiet er lykkes med det, og det gør det relevant for omverdenen at have høje forventninger til den videre anvendelse af it, data og analytics i politiets arbejde, siger Andreas Berggreen, direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og medlem af dommerkomiteen.

Sammenhængsprisen går til Region Nordjylland med ”Sundhedsjournalen version 2”

Også blandt de indkomne forslag til årets Sammenhængspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Region Nordjylland med ”Sundhedsjournalen version 2”
 • Styrelsen for IT og Læring med ”Mine Realkompetencer”
 • Aarhus Universitetshospital med ”Fra patientindkaldelse til digital forløbskoordinator”

I Region Nordjylland sikrer Sundhedsjournalen borgeren og sundhedspersonalet et sammenhængende overblik over borgeres sundhedsdata. Den samler alle sundhedsdata ét sted og giver mulighed for at dele data på tværs af sektorer. Sundhedsjournalen skaber åbenhed og transparens i forhold til patienten, og den løbende logning og den øgede indsigt i data - og muligheden for afgræsning af indsigt - bidrager til at øge datasikkerheden.

- Borgernes oplevelse af sammenhæng på tværs af offentlige myndigheder står i disse år højt på dagsordenen. Og netop digitalisering giver unik mulighed for at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor og binde allerede eksisterende IT-løsninger og data sammen. Glædeligt og flot, hvordan regionerne med Region Nordjylland i front har skabt nye muligheder med et sammenhængende overblik over borgernes sundhedsdata og dermed skabt én fælles patientjournal på tværs, siger Dorte Stigaard, Innovationsdirektør på Aalborg Universitet og medlem af dommerkomiteen.

Om Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2018 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, DANSK IT, Rambøll, Charlie Tango og KMD. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:

 • Lisa Herold Ferbing, Formand, Djøf
 • Andreas Berggreen, Direktør, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Peter Stensgaard Mørch, Administrerende direktør, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
 • Casper Klynge, Tech-ambassadør, Udenrigsministeriet
 • Dorte Stigaard, Innovationsdirektør, Aalborg Universitet
 • Sune Knudsen, Vicedirektør, Dansk Design Center

Du kan læse mere om prisen og årets nominerede på: www.digitaliseringsprisen.dk.

 

Kontaktinformation
DANSK IT, chef for kommunikation og viden Kim Stensdal, mobil (+45) 22 79 43 73, ks@dit.dk