Der er et politisk ønske om uddannelser med digitalt fokus – men det er sjældent nok at ønske

Vi skal have danske uddannelsesinstitutioner, der tilhører den digitale verdenselite. Det fortjener de studerende, og det fortjener Danmark. Men det er ikke nok at ønske sig det. Vi skal stille konkrete krav og forpligte hinanden.

Da jeg for efterhånden mange år siden tog en EDB-uddannelse, var digitale kompetencer og teknologiforståelse ikke en del af pensum på ret mange studier. Jeg er årgang 1958, så min tid i uddannelsessystemet fandt sted, før teknologi og digitalisering for alvor blev en integreret del af vores dagligdag på arbejdsmarkedet. Det var forbeholdt os EDB-folk. Nørderne, kaldte man os.

Tankevækkende er det dog, at også studerende, der gav sig i kast med bøgerne 20-25 år senere end jeg – og sågar endnu senere – også tog en videregående uddannelse, uden at teknologiforståelse og digitale kompetencer var en helt integreret del af uddannelsen. 

Det er først i de senere år, at man for alvor er begyndt at arbejde målrettet med det digitale på tværs af uddannelserne. For ja, man skal også have digitale kompetencer, selvom man ikke er i gang med en regulær it-uddannelse. I DANSK IT jubler vi derfor også over de mange gode tiltag og ønsker, der i disse uger og måneder strømmer ud fra Christiansborg. 

- Danmarks unge skal have en uddannelse, der udfordrer og danner dem, så de er parate til mødet med fremtiden, lyder det i regeringens nye målsætninger for de videregående uddannelser. Og videre står der:

- Målsætningerne skal understøtte, at Danmark får del i de muligheder, som den teknologiske og digitale udvikling giver. Robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering giver vækst, men stiller samtidig krav om nye kompetencer og livslang læring. Det kræver, at flere studerende vælger at uddanne sig inden for de områder, hvor udviklingen går stærkt. 

Heldigvis er der ikke længere ret mange, der stiller spørgsmål ved, om digitalisering og teknologi kommer til at spille en central rolle i forhold til fremtiden, som det ellers kan være så svær at spå om. Især glæder DANSK IT sig over, at regeringen med målsætningerne viser, at man i dag har erkendt, at kompetencer og viden inden for teknologi og digitalisering går på tværs af alle uddannelser. Det er relevant for alt fra læger og biologer til økonomer og jurister. 

Udvalg klar med anbefalinger
Samtidig har regeringens Udvalg om bedre universitetsuddannelser netop præsenteret dets anbefalinger til, hvordan fremtidens universitetsuddannelser kan styrkes. Det sker i form af 37 konkrete anbefalinger, og også i disse er der et markant fokus på digitale kompetencer. Konkret lægges der op til, at universiteterne bør indarbejde digitale kompetencer og teknologiforståelse i alle uddannelser.

- Udvalget anbefaler, at alle studerende rustes til en digitaliseret verden og en fremtid præget af ny teknologi. Udvalget anbefaler derfor, at universiteterne indarbejder digitale kompetencer og teknologiforståelse i alle uddannelser, med mindre der i enkeltstående tilfælde er særlige faglige grunde til at fravige princippet. Det gælder kompetencer som kodning og dataanalyse, hvor det er relevant, lyder det fra udvalget, der videre skriver:  

- Det gælder også, at studerende trænes i at reflektere og forholde sig kritisk til etiske og samfundsmæssige konsekvenser af den teknologiske udvikling og opnår forståelse for uddannelsens digitale teknologier og muligheder.

Udvalget anbefaler også, at universiteterne anvender relevante digitale teknologier i undervisningen og skriver blandt andet:

- Mange undervisere på universiteterne anvender kun it i undervisningen i mindre grad eller bruger det slet ikke. Tekniske kompetencer og pædagogisk/didaktisk viden i forhold til brug af it er en barriere for nogle undervisere.

At man kan opleve en situation som den, der her beskrives, selv i år 2018, er tankevækkende. For selvom det naturligvis er er udfordring for den enkelte underviser, der ikke har de nødvendige kompetencer til at kunne anvende it i undervisningen, er det ikke et mindre problem for de studerende af den grund. Det bør ganske enkelt være et krav, at alle studerende på de danske uddannelsesinstitutioner får et solidt indblik i de digitale teknologier, så de selv kan gøre brug af dem, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Ikke blot som et værktøj men også som en tilgang til, hvordan det kan transformere den måde, vi arbejder og interagerer med kunder/borgere på. 

Der skal konkrete krav på banen
Der er rigtig mange gode takter både i regeringens målsætning for de videregående uddannelser og i de 37 anbefalinger til at styrke universitetsuddannelserne. Man fornemmer et oprigtigt ønske om, at Danmark skal have videregående uddannelser med et stærkt og tidssvarende fokus på digitale kompetencer og teknologiforståelse. DANSK IT kan dog godt frygte, at det ikke er nok at ønske, men at der også skal helt konkrete krav på banen. At vi forpligter hinanden.

Kun på den måde kan vi sikre, at de studerende, der uddannes i dag, har de nødvendige digitale kompetencer og en teknologiforståelse, der gør dem stand til at afkode de muligheder og udfordringer, der ligger i gennemgribende digitalisering af vores samfund. 

Arbejdsgiverne har i den grad brug for det. Eksempelvis viser undersøgelsen IT i Praksis 2017 fra DANSK IT og Rambøll, at kun hver sjette offentlige virksomhed vurderer, at medarbejdernes digitale kompetencer svarer til, hvad de har behov for. Det viser, at der både er behov for, at vi styrker det digitale og teknologiske fokus på de videregående uddannelser, men samtidig også, at vi skal blive langt bedre til at efteruddanne de danskere, der allerede er ude på arbejdsmarkedet. 

Den teknologiske udvikling går så stærkt, at selv dem, der blev uddannet efter årtusindskiftet, faktisk kan have markante mangler og huller i den viden og de kompetencer, der er så afgørende, når man skal arbejde i digitale virksomheder og organisationer og begå sig i det moderne, digitale Danmark i det hele taget. Dette efterslæb ses også hos de undervisere, man finder på de danske uddannelsesinstitutioner. De skal også opgraderes. Ellers kan vi have nok så mange ønsker og visioner om teknologiforståelse og digitale kompetencer hos de studerende. 

Vi skal have danske uddannelsesinstitutioner, der tilhører den digitale verdenselite. Det fortjener de studerende, og det fortjener Danmark. Men det er ikke nok at ønske sig det. Vi skal stille konkrete krav og forpligte hinanden. 

Ejvind Jørgensen 

Ejvind Jørgensen er formand for Udvalget for it i den offentlige sektor i DANSK IT.