Gode takter i it-strategi fra staten

DANSK IT noterer med tilfredshed Finansministeriets initiativ i form af udspillet ”Et solidt it-fundament – strategi for it-styring i staten”.

Strategiens anerkendelse af behovet for nytænkning og mod til at gøre ting på nye måder er vigtigt. Især fordi risikovilligheden til at gå nye veje ikke er fremherskende.

Strategien fastslår behovet for at tænke i større helheder, når det gælder en række af samfundet kritiske systemer og infrastrukturer, og er dermed helt på linje med DANSK IT’s udspil fra 2011 (”Danmark som d-land” – læs mere på http://www.danmark3nul.dk/), hvor behovet for at tænke i samfundets digitale fundamenter i bred forstand beskrives, men hvor det også udbredes til vitale transaktionssystemer for fx eIndkomst, som kunne tjene som afgørende løftestang for digitaliseringen, hvis det blev indtænkt i en større helhed, eksempelvis i forbindelse med lovgivning, hvor det er relevant.

Strategien peger på, at alle myndigheder skal tage et større ansvar for, at vi har et tilstrækkelig godt og stærkt digitalt fundament for udviklingen af velfærdssamfundet. Det kan ikke stå alene. Der er brug for, at der tages større ansvar for helhedstænkningen, og at disse opgaver placeres klogt i myndighedsstrukturen og gives den nødvendige kraft. Stærke digitale fundamenter er forudsætningen for, at der lokalt kan digitaliseres smartere og med større gennemslagskraft.

Strategien fastslår, at man i for høj grad har anvendt outsourcing og ikke sikret sig den nødvendige kontrol og viden. Dermed har man ikke i tilstrækkelig grad været i stand til at bygge den helt nødvendige sammenhæng mellem it og kerneopgaver, og man har heller ikke opnået en tilstrækkelig værdi i samspillet med det private marked. Det ligger i tråd med DANSK IT’s konstatering af, at for mange udbud foregår uden en tilstrækkelig strategisk involvering af ledelsen og at udbud dermed ind i mellem kommer til i for høj grad at leve sit eget liv. Derfor har DANSK IT også taget initiativ til et udspil om udbud set i et mere leverandørstrategisk lys og arbejder med en række anbefalinger til denne proces.

Læs alle DANSK IT's kommentarer til statens it-strategi 2017 - skrevet af Ejvind Jørgensen og Jimmy Kevin Petersen, formand og næstformand for Udvalget for it i den offentlige sektor

Læs Strategi for it-styring i staten