Første standardaftale for it-drift til mindre og mellemstore virksomheder er klar

IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater offentliggør i dag den første danske standardaftale for it-drift til private virksomheder. Aftalen giver kunder og leverandører et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler, ligesom risikoen for konflikter reduceres.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra organisationerne IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater, der sammen med professor, dr.jur. Henrik Udsen har udarbejdet denne første danske standardaftale for it-drift i mindre- og mellemstore virksomheder.

- Mange it-driftsaftaler ender desværre i konflikter mellem kunde og leverandør, da parterne fra begyndelsen har stået langt fra hinanden. Med standardaftalen får kunder og leverandører nu et fælles ståsted, fortæller Hanne Bay, formand for DANSK IT’s fagråd for It og Jura.

Den nye standardaftale fylder blot 40-sider og dermed adskiller den sig væsentligt fra de store kontrakter om it-drift på flere hundrede sider, som parterne i dag selv udarbejder.

-  Ved en faseopdelt opbygning og en generel overskuelig struktur er den væsentligt nemmere for kunder og leverandører at anvende, tilføjer Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Der eksisterer i dag standardaftaler for systemindkøb og systemudvikling, men ingen standardaftaler for it-drift til private virksomheder. I forhold til andre it-standardaftaler adskiller denne sig blandt andet ved, at man kan få dækket ”tabt tid” fx på grund af hackerangreb, manglende kompetencer, support og service eller funktionalitet. En anden nyskabelse i aftalen er, at den åbner op en såkaldt due diligence (en undersøgelse af it-forholdene) inden aftalens indgåelse med henblik på, at partnerne undgår efterfølgende overraskelser om leverancens indhold og pris.

Da aftalen er blevet til i tæt samarbejde mellem kunde- og leverandørsiden, er den i sit udgangspunkt neutral. De dele af aftalen, hvor ingen af organisationerne har foreslået alternative formuleringer, har karakter af et agreed document.

- Dokumentet kan med fordel anvendes som en værktøjskasse med en række standardbestemmelser, som sammen med de nødvendige individuelle bilag, kan bruges som de er eller sættes sammen med alternative formuleringsforslag anbefalet af organisationerne, siger bestyrelsesmedlem i Danske IT-advokater, advokat Kim G. Hansen.

De tre organisationer og Henrik Udsen vil løbende mødes for at følge, hvordan it-driftsaftalen bliver anvendt. Hensigten er at opsamle erfaringer, så der kan blive videreudviklet på aftalen.

- Kravene til en god it-driftsaftale udvikler sig løbende i takt med udviklingen i markedet. Derfor er det nødvendigt løbende at videreudvikle aftalen, hvis den skal vedblive at udtrykke en markedsstandard, slutter, Henrik Udsen, professor, dr.jur. Københavns Universitet

Standardaftalen, forslag til alternative formuleringer og den tilhørende introduktionsvejledning kan downloades her:

Standardaftale for it-drift 

Definitioner 

Standardaftale for it-drift med DANSK IT's alternative formuleringer 

Standardaftale for it-drift med IT-Branchens alternative formuleringer

Introduktionsvejledning

Medlemmer af arbejdsgruppen

Driftsaftale

Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet
It-Advokat Nicolai Dragsted, Bird and Bird
Ulrich Ramm og Claus Sørensen for IT-Branchen
Hanne Bay og Pia Mondrup for DANSK IT
Marianne Søgaard og Kim G. Hansen, Danske IT-advokater