Den offentlige sektor fortrækker selv at stå for innovation

Kun 17 procent af de offentlige virksomheder betragter innovation som noget, eksterne leverandører og samarbejdspartnere kan bidrage til, viser undersøgelsen IT i praksis® 2017-18 fra Rambøll og DANSK IT.

Undersøgelsen, der bygger på besvarelser fra topledere og it-ansvarlige i den offentlige sektor tegner et billede af en sektor, der helst selv klarer tingene – i hvert fald når det gælder om at skabe innovation.

For selvom 69 procent af de offentlige virksomheder interagerer digitalt med et stort antal leverandører, er det kun 17 procent, der betragter innovation som noget, eksterne leverandører og samarbejdspartnere kan bidrage til.

- Det er næppe den bedste tilgang til innovation at lukke sig om sig selv. Kigger man på de private virksomheder, der virkelig har skabt innovative løsninger og produkter, så har det ofte været iværksættere, der ikke har rod i traditionelle brancher. Eller det har været veletablerede virksomheder som har inviteret ”disruptere” ind, som har haft frihed til at arbejde i afstand til den eksisterende organisation, så der ikke har været unødige begrænsninger, siger Rikke Hvilshøj, adm. direktør, DANSK IT. 

Stort uudnyttet potentiale

Også hos Rambøll vurderer man, at der er plads til forbedringer.

- Der er et kæmpe uforløst potentiale for innovation i det offentlige i forbindelse med den høje digitale interaktion med leverandører, lyder det fra Steen Christensen, Direktør, Rambøll Management Consulting.

Ifølge undersøgelsen er der dog ikke meget, der tyder på, at de offentlige virksomheder har planer om at kigge uden for egne rækker for inspiration. ”Identifikation af mulige digitale inspirationskilder (peers, private virksomheder)”, prioriterer de danske it-ansvarlige lavest på en liste med 19 fokusområder. De forretningsansvarlige giver fokusområdet en 17. plads på prioriteringslisten.

- Når ikke flere offentlige virksomheder anser innovation som noget eksterne leverandører kan bidrage til, kan det meget vel hænge sammen med, at man stadig tolker udbudsreglerne meget rigidt og derfor skriver detaljerede udbud, hvor man meget tidligt i processen lægger sig fast på, hvordan et it-projekt skal strikkes sammen. Hermed giver man leverandøren et dårligt afsæt for at udvikle nye, smarte it-løsninger. For noget der netop kendetegner it-udvikling er, at man hele tiden oplever, at noget af det, man oprindeligt troede kunne lade sig gøre, alligevel ikke kan lade sig gøre, men også at nye muligheder hele tiden opstår, siger Rikke Hvilshøj. 

Konservativ tilgang

Tilgangen til udvikling af nye løsninger i det offentlige er ifølge rapporten i det hele taget konservativ. Blot 10 procent af de offentlige virksomheder involverer borgere og virksomheder i hele udviklingsforløbet. Og 9 procent foretrækker en eksplorativ og eksperimentel tilgang i udviklingen af services, ligesom langt størstedelen bruger ressourcerne på udvikling af første version af løsningen og ikke på videreudvikling. 

- Denne lidt konservative tilgang, er ikke nødvendigvis overraskende. Offentlige virksomheder er i sagens natur underlagt beslutningsprocedurer, udbudskrav og en ofte mere risikoavers kultur, som gør det vanskeligt at agere mere agilt i og omkring udviklingsprocesser. Det ville dog formodentlig gavne de fleste offentlige virksomheder, hvis de var lidt mindre forsigtige og bevægede sig mere i retning af en agil tilgang. Det kunne bidrage til bedre løsninger, mere effektivitet, bedre kvalitet og mere innovation, slutter Steen Christensen.

 

 

 

Om IT i Praksis

For 22. år i træk tager IT i praksis® pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Rapporten er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.

Undersøgelsen er baseret på svar fra både it-chefer og topledere samt et repræsentativt udsnit af befolkningen og opnår dermed en enestående bredde og legitimitet. IT i praksis® 2017-18 er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder. Rapporten giver desuden svar på borgernes holdning til blandt andet digital kommunikation. Flere end 1000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen.