27 organisationer er enige: Her er it-visionerne til regeringen

27 organisationer - deriblandt DANSK IT - har netop sendt et visionsoplæg til den nye regering om, hvordan Danmark kan blive det mest digitale land i verden.

Målrettet digitalisering af Danmark rummer et kæmpe potentiale for at skabe vækst, innovation og arbejdspladser. Den tidligere regerings IKT Vækstteam vurderede, at øget digitalisering af virksomhederne i Danmark vil medføre en værdiskabelse på op imod 50 mia. kr. i 2020. 

Et samlet erhvervsliv opfordrer derfor nu i et fælles visionsoplæg den nye regering til i sit regeringsgrundlag at indbygge en målsætning om, at Danmark skal være det mest digitale land i verden.

Læs her visionsoplægget ”Danmark – Det mest digitale land i verden

En afgørende ingrediens i visionsoplæggets opskrift er, at der skal tænkes på tværs af den offentlige og private sektor. Digitaliseringen af Danmark handler således ikke blot om at få det offentlige til at fungere effektivt, men om at få løftet hele samfundet gennem teknologien. 

Læs også ” DANSK IT: Lav en it-strategi for hele samfundet”

Tre indsatsområder

Det digitale samfundsløft skal ske ved, at regeringen er centret om tre hovedindsatområder. Danmark skal have verdens bedste digitale infrastruktur, verdens mest trygge forbrugere og verdens bedste digitale rammebetingelser. 

På infrastrukturområdet er en af anbefalingerne, at ”den nye regering, kommuner og regioner bør sammentænke den stigende digitalisering med den digitale infrastruktur, så det sikres, at nye digitale løsninger kan benyttes af borgere og virksomheder i hele Danmark”.

- Hvis ikke alle danskere kan få en bredbåndsdækning, der gør det muligt for dem at få gavn af de nye initiativer, som både det offentlige og private sætter i gang, går Danmark glip af et vækstpotentiale, siger Per Andersen, adm. direktør, DANSK IT. 

Læs her, hvad DANSK IT tidligere har anbefalet ”Behov for bredbåndsgaranti”
 
Når det gælder den digitale tryghed, skal den blandt andet styrkes ved, at borgerne skal have adgang til viden om, hvad deres data anvendes til, og i hvilken form de benyttes. 

- Indsigt i egne data er centralt for, at der er sikkerhed og tillid til, at data håndteres fornuftigt. Et af de grundlæggende principper, man bør opbygge sikkerhed omkring, er transparens samt ret og mulighed for at få indsigt i sine data. På den måde får man mulighed for at kontrollere, at ”systemet” ikke misbruger sin magt, fortæller Per Andersen. 

Læs her DANSK IT’s undersøgelse af tilliden til it-sikkerheden i Danmark

Når det gælder rammebetingelser, er det blandt andet danskernes it-kompetencer, der skal styrkes. 
Hvis missionen om it-kompetencer i verdensklasse skal lykkes, så stiller det høje krav til både vores almene uddannelsessystem helt fra folkeskolen og frem til it-uddannelserne og ikke mindst til den løbende vedligeholdelse og udbygning af den eksisterende arbejdsstyrkes kompetencer, lyder det i oplægget. 

De 27 organisationerne er Akademikerne, Bibliotekarforbundet, CFIR – Copenhagen Fintech Innovation and Research, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Magisterforening, Dansk Metal, DI ITEK, Djøf, FA – Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring & Pension, FTF, Danske Revisorer - FSR, Håndværksrådet, DA, IT-Branchen, Landbrug & Fødevarer, LO, PROSA, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Teknologisk Institut, 3F – Fagligt Fællesforbund.