Henrik Mansfeldt Witt ny facilitator for netværket IT Jura

Henrik Mansfeldt Witt overtager facilitatorstafetten fra Kim G. Hansen, som har faciliteret netværket It jura i en række år.

Henrik er advokat og har mere end 20 års erfaring med it-jura og undervisningserfaring fra både KU, CBS og ITU. Han overtager facilitatorrollen i det nye år og i den forbindelse har vi stillet ham et par hurtige spørgsmål om hans baggrund og ambitioner for netværket It Jura.

Kan du kort beskrive dig selv og din faglige baggrund?

Jeg blev advokat i 1995, har møderet for Højesteret og har arbejdet med IT jura i mindst 20 år både på leverandør- og kundesiden. Jeg har haft fornøjelsen af at undervise på både KU, CBS og ITU og holder meget af at undervise og formidle. Jeg har i mere end 10 år har været medlem af Dansk IT fagråd for IT jura og er bl.a. med til at arrangere den årlige it-jura konference.

Hvorfor har du valgt at blive facilitator for netværket IT Jura?

Fordi jeg gerne vil være med til at skabe et netværk hvor der fortrolighed og ro til at drøfte mange forskellige emner inden for It juraen og hvor deltagerne kan få hjælp eller inspiration til at få løst udfordringer de går og tumler med. Jeg vil gerne være med til at drive et netværk jeg selv gerne vil være medlem af og hvor nye tendenser og trends kan tages op og drøftes.

Hvilke emner vil du gerne sætte fokus på i netværket og hvorfor?

Emner som både har relevans eller som ikke er særlig godt belyst. Det vil jeg fordi man skal have noget med hjem når man vælger at bruge tid på et netværk. Det kan være en klassiker eller noget der er oppe i tiden eller noget som er på vej. Det afhænger både af deltagerens interesser og af hvilke oplægsholdere der er tilgængelige.

Hvad er de største udfordringer, når man arbejder med it-juridiske forhold? Og hvordan kan netværket understøtte medlemmerne med at løse disse udfordringer?

En af de største udfordringer er at det it-juridiske også skal fungere i den virkelige verden. Her er netværket en platform for medlemmerne til at dele deres praktiske erfaringer – det er tit hvordan er vigtigere end hvorfor.

Netværket mødes næste gang den 30. januar 2018, hvor de sætter fokus på Cyber Crime. Du kan læse mere om netværket her og er velkommen til at kontakte DANSK IT's netværksafdeling, hvis du er interesseret i at blive en del af netværket.