De bedste digitale kommuner får borgerne og medarbejderne med

De kommuner, der har været bedst til at digitalisere velfærden, sætter fokus på at inddrage borgerne og uddanne personalet til at bruge de digitale løsninger bedst muligt.

Digitalisering af velfærden og opkvalificeringen af medarbejderne hænger tæt sammen. Ifølge IT i praksis® 2016 – den årlige måling af brugen af it i Danmark udført af Rambøll og DANSK IT – har 100 procent af de kommuner, der vurderes at være best practice-organisationer i forhold til brugen af it, benhårdt fokus på at forbedre medarbejdernes kompetencer inden for velfærdsteknologi det kommende år. Det tilsvarende tal for de dårligst digitaliserede kommuner er 29 procent.

- Det er den helt rigtige vej at gå det kommende år at have fokus på at forbedre medarbejdernes kompetencer. De kompetencer medarbejderne har brug for er langt fra alene et spørgsmål om at betjene teknologien, det handler også om at teknologien skal give mening i forhold til de øvrige opgaver, man skal løse, og i forhold til det, de opfatter som kerneopgaven, siger Rikke Hvilshøj, adm. direktør i DANSK IT.

- Om det lykkes afhænger i højere grad af lederens kompetencer end af medarbejdernes. Og så skal medarbejderne jo også have det til at give mening i forhold til borgerne – det er meget lettere, hvis det også giver mening for dem selv, tilføjer hun.

Samtidig med et stærkt fokus på uddannelse af medarbejdere i det kommende år er der sket et markant fremskridt i medarbejderinddragelse, hvor 64 procent af de it-ansvarlige i kommuner og regioner i dag lægger vægt på medarbejderinddragelse i udviklingen af konkrete løsninger. Sidste år var tallet 34 procent. Det er en glædelig udvikling, mener Rikke Hvilshøj.

Samtidig kendetegnes best practice-organisationer ved at prioritere borgerinddragelse i udviklingen af de digitale løsninger. 86 procent af de it-ansvarlige i best practice-organisationerne mener, at bruger- og borgerinddragelse i høj eller i nogen grad skal bidrage til deres digitale succes. I modsætning hertil kan kun 14 procent af worst practice-organisationerne tilslutte sig dette.

- Det er i høj grad sandsynligt, at borgerinddragelse i sig selv ikke er nok, men at det er måden, hvorpå borgerne inddrages, der gør forskellen. Inddragelsen skal være reel, begynde tidligt i processen og fortsætte helt frem til implementeringen. Inddragelsen skal omfatte borgere, der afviger fra gennemsnittet, og som måske endda kan betegnes som ekstreme brugere, siger Chefkonsulent Peter Pietras fra Rambøll Management Consulting.

Rikke Hvilshøj lægger vægt på, at effektiv digitalisering af velfærden er et aktivt valg, som de offentlige organisationer skal satse sammenhængende på.

- Gevinsterne er store, hvis digitaliseringen sker sammenhængende med fokus på både borgere, som jo er dem, det hele handler om, og medarbejderne, som skal betjene løsningerne. Vi håber, at de bedste kommuner kan tjene til fremtidig inspiration for resten. Det vil komme alle til gode i sidste ende. Netværk - Tirsdag - d. 8-12-2015

CIO's

Netværksgruppen for CIO's er et eksklusiv forum for it-beslutningstagere med fokus på strategisk ledelse. 
Ledelse skyen

Konference - Tirsdag - d. 22-11-2016

Digital Leadership

Hvad betyder den digitale transformation for din virksomhed? Er I klar til at disrupte jer selv? På konferencen Digital Leadership, der afholdes den 22. november 2016, får du inspiration til hvordan du forbereder ledelsesteamet på den digitale fremtid.