Digitale kompetencer og kritisk stillingtagen er vigtigere end nogensinde

Lisa Herold Ferbing blev valgt som ny formand for DANSK IT den 28. februar 2018. Blandt hendes mærkesager er, at danskernes digitale kompetencer bliver styrket.

- Pc-kørekortet, som DANSK IT lancerede i slut 90’erne, opgraderede den danske befolkning. På nogle arbejdspladser var det endda obligatorisk. Det gjorde, at arbejdsstyrken blev opgraderet. Tiden er nu ved at inde til et nyt pc-kørekorts-projekt bare i en form, hvor vi bliver klædt på med et meget bredere sæt af digitale kompetencer, og hvor vi lærer at forholde os kritisk konstruktiv til digitaliseringen, Det er fx vigtigt ikke bare at tale om digital dannelse, men også finde ud af, hvad det konkret betyder for løsningerne, fortæller Lisa Herold Ferbing, formand, DANSK IT.

Også dem, der til dagligt arbejder professionelt med it, har brug for et kompetenceløft:

- Utroligt mange, der arbejder med it, er selvlærte. Det er vigtigt, at de får kortlagt deres kompetencer, så får mulighed for at uddanne sig på de områder, hvor der er huller.

Faglig fordybelse

En af de DANSK IT’s store styrker er ifølge Lisa Herold Ferbing, at foreningen giver et rum for faglig fordybelse og kritiske tilgang - et rum hvor man kan udvikle sig sammen med andre og blive dygtigere.

- Nok skaber digitaliseringen vækst og gør vores hverdag og arbejdsliv lettere, men digitaliseringen rejser også nogle etiske og lovgivningsmæssige spørgsmål, som it-professionelle med deres viden og indsigt kan hjælpe med, at vi finder svar på.

- DANSK IT’s medlemmer spiller en vigtig rolle i forhold til at give svar på de digitale udfordringer den enkelte og samfundet står overfor, idet vi som forening binder mange forskellige fagprofessionelle sammen, og tilbyder dem et rum, hvor man kan sætte it-faglighed i spil overfor andre it-professionelle, organisationer og politikere, slutter Lisa Herold Ferbing.