Dansk IT’s anbefalinger til en ligeværdig digital fremtid

Digital inklusion i det offentlige handler ikke kun om digitalisering – det handler om en ligeværdig adgang til velfærd. Derfor er der behov for en kursændring i den offentlige digitalisering, et opgør med digital udsathed og en styrket digital inklusion. Læs Dansk IT's publikation med fire anbefalinger og en række konkrete initiativer, der kan sikre en ligeværdig digital fremtid.