18 dataetiske anbefalinger fra DANSK IT

DANSK IT's arbejdsgruppe for dataetik har udgivet en publikation om dataetik. Den indeholder 18 konkrete anbefalingerne til, hvordan dataetikken kan styrkes.