Høringssvar: Bidrag til national handlingsplan for 'Open Government'