Gratis publikationer

Dansk IT udgiver løbende publikationer, der bl.a. er udarbejdet af foreningens udvalg, fagråd og arbejdsgrupper. Herudover stiller flere af Dansk IT's samarbejdspartnere whitepapers inden for netop deres fagområde til rådighed for vores medlemmer.

 • Nyhed - Torsdag - d. 8-6-2023

  Dansk IT’s anbefalinger til en ligeværdig digital fremtid

  Digital inklusion i det offentlige handler ikke kun om digitalisering – det handler om en ligeværdig adgang til velfærd. Derfor er der behov for en kursændring i den offentlige digitalisering, et opgør med digital udsathed og en styrket digital inklusion. Læs Dansk IT's publikation med fire anbefalinger og en række konkrete initiativer, der kan sikre en ligeværdig digital fremtid.
 • Nyhed - Onsdag - d. 23-11-2022

  Hent IT i praksis 2022-2023

  Rambøll og Dansk IT udgiver hvert år rapporten IT i praksis. Her kan du hente den seneste udgave af rapporten.
 • Nyhed - Fredag - d. 4-6-2021

  Processer og digitalisering i den finansielle sektor: Gode råd til at få succes

  Den finansielle sektor transformeres i disse år med udgangspunkt i digitaliseringen. I denne artikel får du gode råd til, hvordan din organisation kommer til at mestre den procesorienterede tilgang i digitaliseringen og dermed kan opnå større værdi af investeringerne.
 • Nyhed - Tirsdag - d. 26-1-2021

  Cloud computing - 10 dilemmaer og anbefalinger til løsninger

  Mange danske virksomheder og organisationer arbejder med cloud-løsninger. Dansk IT’s fagråd for Business & IT Alignment har erfaret, at der rejser sig en række centrale spørgsmål om hvor meget, hvordan og i hvilken takt, at cloud-løsninger strategisk og taktisk kan blive bragt i anvendelse.
 • Nyhed - Onsdag - d. 11-11-2020

  Rapport: Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet er kørt af sporet – Danmark misser et betydeligt digitalt potentiale

  Dansk IT konkluderer i en rapport om statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet, at udbudspraksis er kommet på afveje. Den nuværende udbudspraksis er for ressourcekrævende, tager for lang tid, skaber ikke tilstrækkelig værdi og er præget af en nulfejlskultur, der ikke understøtter brugen af disruptiv teknologi. Konsekvenserne er alvorlige.
 • Nyhed - Tirsdag - d. 23-6-2020

  17 tips til at styrke klimaindsatsen

  Stort set alle danske virksomheder og organisationer har ambitioner om at blive mere klimavenlige, derfor har Dansk IT og Dansk Metal udarbejdet Den Grønne Tjekliste med 17 tips, der skal hjælpe til at styrke klimaindsatsen.

  Hent publikationen. 

 • Nyhed - Tirsdag - d. 4-2-2020

  Historiens vingesus og Danmarks digitale fremtid

  Her kan du downloade Dansk IT's bog om historiens vingesus og Danmarks digitale fremtid - fra 1958 til 2030.
 • Nyhed - Tirsdag - d. 22-10-2019

  Anbefalinger fra ekspertpanel: Dannelse i et digitaliseret samfund

  En uafhængig ekspertgruppe nedsat af Dansk IT og Dansk Magisterforening har udgivet en række anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan sikre den digitale dannelse.
 • Nyhed - Tirsdag - d. 1-10-2019

  Hent IT i praksis 2019-2020

  Rambøll og Dansk IT udgiver hvert år rapporten IT i praksis. Her kan du hente den seneste udgave af rapporten.
 • Nyhed - Mandag - d. 21-1-2019

  Guide til digitalisering af SMV'er

  DANSK IT's erhvervsudvalg står bag en guide til digitalisering af små og mellemstore virksomheder. SMV-guiden er det opslagsværk, som iværksætteren slår op i, når vedkommende er i tvivl om, hvordan digitalisering kan bruges til at videreudvikle forretningen.
 • Nyhed - Onsdag - d. 21-11-2018

  18 dataetiske anbefalinger fra DANSK IT

  DANSK IT's arbejdsgruppe for dataetik har udgivet en publikation om dataetik. Den indeholder 18 konkrete anbefalingerne til, hvordan dataetikken kan styrkes.
 • Nyhed - Mandag - d. 1-10-2018

  IT i praksis 2018-2019

  Digitalisering er kommet øverst på agendaen i det offentlige Danmark. Selvom både forretningsansvarlige og it-ansvarlige har høje digitale ambitioner, er der dog en række barrierer, der bremser realiseringen af dem. Det er en af konklusionerne i IT i praksis 2018-2019.
 • Indhold - Torsdag - d. 24-5-2018

  Ny vejledning til virksomheder: Sådan sikrer man de digitale beviser ved brud på it-sikkerheden

  Som virksomhed kan man gøre en lang række ting for at sikre sig, at politiet har de nødvendige spor til at kunne opklare en it-sikkerhedshændelse. Blandt andet er logfiler helt afgørende, lyder det i ny vejledning fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og Dansk IT.
 • Nyhed - Fredag - d. 23-3-2018

  Indkøb i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv

  Digital ledelse handler om at gøre de rigtige ting rigtigt gennem digitalisering – i den rækkefølge.

  Den digitale transformation indebærer bl.a., at samarbejdet med kunder og leverandører intensiveres. Det giver anledning til at gentænke organisationens forretningsmodel, leveranceformer og leverandørstrategi.

  Læs publikationen

 • Nyhed - Torsdag - d. 9-2-2017

  Ledelse i d-land

  Bogen Ledelse i d-land fra DANSK IT giver et bud på seks centrale ledelseskompetencer, man skal mestre i en digital verden. Bogen Ledelse i d-lang belyser dette gennem 12 højaktuelle interviews med ledere fra både den private og offentlige sektor.
 • Nyhed - Torsdag - d. 27-10-2016

  Kodeks for det gode kunde- leverandørsamarbejde

 • Nyhed - Tirsdag - d. 28-6-2016

  Anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund

 • Nyhed - Onsdag - d. 8-6-2016

  Sådan forbereder virksomhederne sig på persondataforordningen

 • Nyhed - Tirsdag - d. 17-5-2016

  Anbefalinger om it-strategi

 • Nyhed - Søndag - d. 13-3-2016

  DANSK IT's anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer"

 • Nyhed - Torsdag - d. 4-2-2016

  Cloud Computing Kontrakter - 2. udgave af vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

 • Nyhed - Mandag - d. 19-10-2015

  Gevinst-survey (2015)

 • Nyhed - Torsdag - d. 13-8-2015

  Sådan påvirker overvågning på internettet danskerne

 • Nyhed - Tirsdag - d. 26-5-2015

  2015 - Licensstyring og licensaudits

 • Nyhed - Mandag - d. 23-3-2015

  Rundspørge: It-sikkerhed i danske virksomheder

 • Nyhed - Tirsdag - d. 20-1-2015

  2015 - Undersoegelse saadan staar det til med it-projektledelsen i danske virksomheder

 • Nyhed - Torsdag - d. 4-9-2014

  Cloud Computing kontrakter - Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

 • Nyhed - Tirsdag - d. 20-11-2012

  Security of IT outsourcing - a quick guide

 • Nyhed - Tirsdag - d. 20-11-2012

  Sikkerhed ved it-outsourcing - quickguide

 • Nyhed - Tirsdag - d. 1-5-2012

  IT Governance-anbefalinger 2012

 • Nyhed - Torsdag - d. 1-3-2012

  Høringssvar: Bidrag til national handlingsplan for 'Open Government'

 • Nyhed - Tirsdag - d. 23-8-2011

  DANSK IT’s holdningspapir om revision af udbudsregler og -praksis

 • Nyhed - Fredag - d. 1-7-2011

  God it-skik

 • Nyhed - Onsdag - d. 9-2-2011

  CIO Viewpoint - Industrivirus og industrispionage

 • Nyhed - Fredag - d. 4-2-2011

  Danmark 3.0 - en idédebat: Hvornår springer Danmark ud som d-land?

 • Nyhed - Tirsdag - d. 8-6-2010

  CIO Viewpoint - krisens spor

 • Nyhed - Onsdag - d. 19-5-2010

  Anbefalinger til Bedre Sundheds-it

 • Nyhed - Onsdag - d. 19-8-2009

  5 holdninger til statslige it-understøttede forretningsprojekter

 • Nyhed - Onsdag - d. 10-6-2009

  Det digitale skabersamfund

 • Nyhed - Tirsdag - d. 2-6-2009

  Betydningen af den nye multimediebeskatning

 • Nyhed - Mandag - d. 1-6-2009

  Persondatabeskyttelse er ikke en hindring for offshoring af it

 • Nyhed - Søndag - d. 1-3-2009

  9 bud på grøn it

 • Nyhed - Lørdag - d. 1-3-2008

  Domænefællesskaber

 • Nyhed - Søndag - d. 1-1-2006

  IT Governance-anbefalinger