Årskonference og generalforsamling

Vær opmærksom på, at DANSK IT’s generalforsamling og gratis årskonference afholdes allerede den 28. februar 2018.

På generalforsamlingen maj 2017 blev DANSK IT’s vedtægter ændret, så regnskabet følger kalenderåret. Det betyder, at generalforsamlingen og årskonferencen ikke længere afholdes ved udgangen af maj måned, men inden udgangen af marts måned. 

Sæt derfor kryds i kalenderen den 28. februar 2018, hvor DANSK IT inviterer alle medlemmer til generalforsamling og gratis årskonference. Der vil blive sendt en skriftligt indkaldelse med mindst tre ugers varsel.

Bemærk også, at jf. de nye vedtægter skal forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt til kandidater, være bestyrelsen i hænde senest tre måneder inden generalforsamlingen. Det vil sige den 28. november 2017. Forslag skal sendes til mailadressen dit@dit.dk

Artikel - Torsdag - d. 29-10-2015

DANSK IT's vedtægter