Digitalisering er for alvor kommet på Folkemøde-agendaen

Den digitale dagsorden fyldte meget på årets Folkemøde med mange forskellige debatter og mange vinkler på emnet. DANSK IT satte digital dannelse og lovgivning til debat.

DANSK IT havde nogle gode dage på Folkemødet i Allinge på Bornholm. Vi satte digital dannelse og lovgivning i det digitale samfund til debat.

Vores to udvalgsformænd Klaus Kvorning og Ejvind Jørgensen præsenterede på fornemste vis DANSK IT’s seneste oplæg om emnerne, der begge gav anledning til en god debat med interesserede deltagere fra Folkemødet.

I DANSK IT vil vi i de kommende måneder følge op på den gode debat overfor politikerne og andre interessenter. 

DANSK IT vil også næste år være med til at sætte it og digitalisering på dagsordenen på Folkemødet. Vi starter planlægningen nu.

Mange hilsener

Rikke Hvilshøj
direktør, DANSK IT