DANSK IT inviterer til debat på Folkemødet

DANSK IT deltager igen i år på Folkemødet på Bornholm. I år som vært for to spændende debatter om henholdsvis digital dannelse og om hvordan lovgivningen ser ud i det digitale samfund.

- DANSK IT inviterer til to debatter om, hvordan vi sikrer, at lovgivningen og vores digitale dannelse er klar til det digitale samfund, fortæller Rikke Hvilshøj, direktør, DANSK IT og moderator på de to debatter. 

Den 16. juni. kl. 17:30 - 18:30 ved B10 Teknologirådet - Tankegang – Nordlandspladsen, er DANSK IT vært for debatten ”Digital dannelse - hvordan sikrer vi det?”  Her debatterer Klaus Kvorning Hansen, udvalgsformand, DANSK IT, Jonas Møller, Folkehøjskolernes forening i Danmark og Christina Egelund, MF, Liberal Alliance. 

- Debatten kommer til at handle om, hvad vi forstår ved digital dannelse? Hvordan bliver vi en digitalt oplyst befolkning, der kritisk, medvirkende og myndigt kan udnytte de digitale teknologier? Og ikke mindst hvordan vi kan tage ansvar for, at vores traditioner for bl.a. demokratiske fællesskaber bæres forsvarligt ind i den digitale tidsalder, fortæller Rikke Hvilshøj. 

Læs også ”DANSK IT's anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer"

Den 18. juni. kl. 16:00 - 17:00, ved B10 Teknologirådet - Tankegang - Nordlandspladsen, gælder debatten digital parat lovgivning. Under overskriften ”Hvordan ser lovgivning ud i det digitale samfund?” sættes der spot på digitaliseringens muligheder og betydning for måden vi lovgiver på i fremtiden. 

Debattørerne er Bjarne Pedersen, Kommunaldirektør, Rudersdal Kommune, Hanne Marie Motzfeldt Ph.d., Adjunkt, Syddansk Universitet og Ejvind Jørgensen, Strategidirektør, cBrain.

- Lovgivning udfordres af den teknologiske udvikling og ikke mindst af den hastighed, hvor med den foregår. Det er næppe nok blot at give lovgivningen et serviceeftersyn. Der er snarere brug for, at man fundamentalt overvejer digitaliseringens muligheder og betydning for måden vi lovgiver på i fremtiden. Hvordan kan digitaliseringsparat lovgivning fx styrke retssikkerheden og øge gennemsigtigheden i sagsbehandlingen? Det er spørgsmål som denne debat tager stilling til, siger Rikke Hvilshøj.

Den 17. juni. kl. 13:00 - 14:00 deltager Rikke Hvilshøj endvidere i Lundbeckfondens debat ”Sundhedsdata – privatlivets fred eller offentligt eje?”. Debatten finder sted ved B1 Brandstationens Mødetelt - Ved Brandstationen. 

Folkemødet Bornholm afholdes den 16. - 19. juni, og i løbet af dagene vil politikere, organisationer, erhvervsfolk og borgere under uformelle former drøfte højaktuelle politiske udfordringer og muligheder. 

Læs mere om Folkemødet og de tre debatter:

Digital dannelse - hvordan sikrer vi det?

Hvordan ser lovgivning ud i det digitale samfund?
 
Sundhedsdata – privatlivets fred eller offentligt eje?