Disse teknologier vil forme 2017

Hvilke teknologier, processer og nybrud indenfor it vil præge det globale erhvervsliv næste år? Det får du svar på i form af denne top 6-liste over de væsentligste tendenser.

1. Transformation til det 21. århundrede

Virksomheder bliver nødt til at gentænke forretningsmodeller og -processer for at sikre større agilitet. Forandringerne vil påvirke organisationsstrukturer, ledelseskulturer, talentudvikling, samarbejdsformer og partner økosystemer.

2. De intelligente maskiners fremmarch

Computere vil kunne foretage endnu større og mere komplekse beregninger, bl.a. i f.t. korrelationer og kausalitet. Dermed bliver de endnu bedre til at udregne mulige udfald, og de vil derfor indgå i data-økosystemer, der vil spille en større og større rolle i mange organisationer.

3. Modning af IoT og det industrielle internet

The Internet of Things og en eksponentielt stigende strøm af data til og fra forretningens frontlinje vil være med til at skabe et boom i produktiviteten. Det vil være på niveau med det, man så i 90’erne, da desktop-computeren gjorde sit indtog på kontorene.

4. Sinosfæren som innovationsleder

Den forsatte vækst i Sinosfæren (de østasiatiske lande med Kina i centrum) vil booste fremvæksten af the Digital Silk Road. Denne pendant til Silicon Valley vil efterhånden begynde at kunne konkurrere med det californiske forbillede som innovationscenter.

5. Stadig større brug samt forenkling af cloud

Mange vil implementere en 80/20-plan for cloud frem mod 2020. Denne indebærer, at 80 % af virksomhedens infrastruktur vil ligge i public clouds i år 2020. Resten vil ligge i specialiserede og tilpassede private cloud-løsninger, der gør det muligt at leve op til specielle lov- og sikkerhedskrav.

6. Næste bølge af digitale interfaces: Virtual og Augmented Reality

Efter at have fokuseret på mobilen, bliver næste skridt for mange virksomheder Virtual og Augmented Reality. Teknologierne vil åbne nye muligheder bl.a. for virksomheders servicefunktioner ved at give kunder og medarbejdere nye måder at interagere på.

 

Få flere detaljer på video og skrift her:
http://www.csc.com/innovation/insights/139169-6_technology_trends_to_watch_in_2017

Hvis du deltager på konferencen Offentlig Digitalisering, kan du høre meget mere om cloud i det offentlige. Her indtager CSC scenen på leverandørsporet sammen med deres strategiske partner Amazon Webservices. 

Konference - Onsdag - d. 22-3-2017

Offentlig digitalisering 2017

Den 22. og 23. marts 2017 bød DANSK IT velkommen til to spændende konferencedage i Aarhus med højt fagligt indhold, networking og erfaringsudveksling. ’Offentlig digitalisering’ er den største danske konference, der stiller skarpt på digitaliseringen af den offentlige sektor.

Artikel - Onsdag - d. 7-9-2016

Masterclass i Digital Transformation

Bliv klogere på strategisk ledelse af Digital Transformation. På kurset får du nye begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra i relation til organisationens digitale omstilling. Du får kendskab til den nyeste forskning og praksis indenfor Digital Transformation og lærer om organisatoriske strukturer, kompetencer og mindset, som understøtter den teknologiske udvikling.