Folkeråd om digital dannelse i traditionsrige rammer

DANSK IT’s udvalg for Digitale Kompetencer har en mission. De vil sikre, at vi bredt i den offentlige debat og hinanden imellem diskuterer digital dannelse og hvilke digitale kompetencer det kræver.

Den mission blev udfoldet på DANSK IT’s første folkeråd i går på Rødding Højskole i Sønderjylland i samarbejde med Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark. Deltagerne var mangfoldige. Der var DANSK IT-medlemmer, en kunsthåndværker, folk fra oplysningsforbund, folkeskoler, gymnasier, universiteter, embedsværket, private borgere og højskoleelever. Alle, der havde lyst til at sætte en dag af til at diskutere, hvordan vi sikrer danskernes digitale dannelse. På bedste højskolemanér indledte vi dagen med en sang, der satte rammen for en fortsættelse af højskolebevægelsens oplysningsprojekt i den digitale tidsalder.

Klaus Kvorning Hansen, formand for vores Udvalg for Digitale Kompetencer, styrede slagets gang, og han indledte drøftelserne på dagen ved at redegøre for kerneelementerne i vores opfattelse af digital dannelse. I løbet af dagen drøftede vi, hvad der skal til for at sørge for, at alle danskere besidder grundlæggende digitale brugerkompetencer, skaberkompetencer og refleksive kompetencer, og vi drøftede, hvordan den enkelte, civilsamfundet og politikerne kunne bidrage til dette.

Til at levere indspark havde vi blandt andet vores eget bestyrelsesmedlem Michael Ørnø, der fortalte om hans bestræbelser på at holde sig anonym på nettet, Thomas Vigild fra Vallekilde Højskole, der berettede om brugen af spildesign til at lære unge digitale kompetencer, og Janne Bavnhøj og Astrid Søe fra Højskolerne, der fortalte om deres baggrund for at bringe Grundtvig ind i den digitale verden med en Twitter-profil. Alle disse og flere til bidrog til en dag præget af konstruktive drøftelser, og sammenfatningen kan læses her.

En stor tak skal gå til alle deltagere og til Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, og vi ser frem til at bære folkerådets konklusioner ind på Christiansborg til vores konference d. 22. februar.