Det agile lederskab – at navigere med turbulenstolerance

Udviklingen af dit projektlederskab er afgørende for at realisere gevinster.

”Projektledelse har ikke været genstand for radikal udvikling eller gennemgribende optimering i 40 år, selvom det står klart, at potentialet er enormt, og det allerede er bevist, at der findes metoder, der kan halvere gennemløbstiden og øge værdiskabelsen af det enkelte projekt med 30% eller mere.”

Sådan lyder et af budskaberne fra Project Half Double, den danske udmøntning af projektet Rethinking Project Management, der har til formål at øge dansk industris konkurrenceevne. Det skal ske ved RADIKALT at øge træfsikkerhed, tempo og effekt af de udviklings- og innovationsaktiviteter, der foregår i projektform. Projekt ”Half Double” arbejder med det agile mindset, som en stærk inspirator og slår fast, at ét af de centrale elementer, der skal arbejdes med for at få de radikale forandringer til at slå igennem for alvor er lederskabet.

Udviklingen af det agile lederskab skal sætte os i stand til at navigere i turbulens

 De nye forretningsvirkeligheder er præget af konstante forandringer, stor usikkerhed, høj kompleksitet og intensiveret konkurrence, hvilket gør tilværelsen som projektleder mere turbulent. For at lykkes med projekter i dag har vi brug for projektledere, der kan magte turbulensen, opløse grundlaget for at konflikter eskalerer og holde fokus på at projekter handler om mennesker, består af mennesker og skabes af mennesker. Sagt på en anden måde har vi brug for projektledere, der kan navigere med ro, sikkerhed, integritet og personlig robusthed i dilemmafyldte og uforudsigelige situationer.

Som projektledere skal vi træne de færdigheder og udvikle de kompetencer, der, med Katrin Hjorts (forsker ved SDU) udtryk gør os turbulenstolerante.  Men før den træning kan finde sted, så skal vi erkende at turbulens er et grundvilkår og at vi har brug for at udfordre vores mindset og være nysgerrige på de antagelser, der har rod i den projektledelse, der ikke har været genstand for radikal udvikling i 40 år.

Projektlederrollen er under forandring – hvilke nye veje går du?

Sammenstødet mellem ”command-and-control” tilgangen og ”den agile tilgang” kalder, som noget af det vigtigste, på en nytænkning af projektlederskabet. De agile tilgange kræver, at vi gentænker vores praksis og vores rolle som projektleder. De nye virkeligheder stiller krav til at vi kan træde ind i mange forskellige positioner som både chef og coach, facilitator og beslutningstager og flere til. For at kunne det kræver det at vi reviderer vores mindset og vores adfærd og dermed skaber øget værdi af projektledelsen.

I lederGPS® forløbet får du mulighed for at gentænker din praksis.

En af de ting vi undersøger er, hvad det er vi skal stå fast på og hvad vi skal slippe. Det er ikke så ligetil at finde svaret på de spørgsmål. Det centrale værktøj er løbende refleksion. Refleksion, der hjælper os ud af hverdagslogikken og hverdagens mange presserende styringsopgaver.

  1. Tiden til refleksion kommer ikke af sig selv. Den er et bevidst valg, der skal tages af dig som projektleder. Og den trives bedst, når du:
  2. Får opbakning fra din organisation til at afsætte tid til refleksion og sparring, som helt afgørende aktiviteter for at kunne levere resultater.
    Fastholder dine refleksioner i udviklingsspørgsmål, der åbner for nye erkendelser, værdier, overbevisninger og ambitioner.

Visualisering f.eks. i form af visuelle stilladser, har i mange år bevist deres værdi ved at hjælpe os med at huske det, vi kan have tendens til at glemme. De understøtter og forstærker vores udvikling. Som et grundelement på et LederGPS® forløb, udvikler du din egen LederGPS® poster, en visualisering, der fungerer som dit personlige navigationsværktøj. Dette er en dynamisk retningsgiver og et orienteringspunkt for at kunne sammenholde refleksioner og læringsspørgsmål igennem udviklingen af lederskabet.

En LederGPS® hjælper dig med:

  • At synliggøre og holde fokus på dit mål og dine ambitioner
  • At vise dig, hvor du befinder dig
  • At finde vej fra A til B og komme til din destination på din fortrukne måde
  • At få løbende feedback, så du ikke mister orienteringen fuldstændigt, hvis du er kommet af sporet
  • At identificere og undgå forhindringer
  • At navigere i kompleksitet og minde dig om, hvor der skal fokuseres for at blive på sporet – eller skifte retning, når nødvendigt.

På et LederGPS® forløb skaber vi rum for intensive refleksioner og konkret arbejde med at opbygge et fundament for projektlederskabet i udvikling. Et fundament, der hjælper dig med IKKE at falde tilbage til gamle tankegange og vaner, selvom presset i hverdagen er stort.

Kursus - Tirsdag - d. 28-2-2017

LederGPS®

På et LederGPS® forløb tager vi udgangspunkt i din dagligdag og dine udfordringer og tager dig gennem en proces, hvor du udvikler dig selv og dit lederskab. I samarbejde med os og de øvrige deltagere arbejder du med aktuelle, endnu uløste opgaver og udfordringer. Fordi din udvikling og virksomhedens værdiskabelse med fordel kan følges ad.