Det agile projektlederskab - ”Ikke-viden” som en nøglekompetence for projektledere

”Hvad er nu det for noget?”– tænker du måske som projektleder. ”Når jeg tænker på min hverdag og alle de udfordringer, jeg hele tiden står med, er det vel netop viden og de klassiske lederkompetencer som handlekraft og beslutningsdygtighed, der er brug for?" Svaret er: Ja og Nej!

Det er præcis denne og lignende reaktioner Steven D’Souza og Diana Renner stødte på, da de begyndte arbejdet med deres bog ”Not-Knowing – the art of turning uncertainty into opportunity”(2014).  Men som de siger, ”Not-Knowing” -eller på dansk ”Ikke-viden” - handler ikke om at være ignorant eller om at være uoplyst, ligesom det heller ikke skal forstås som, at lederen skal tilsidesætte alt, hvad hun ved.

Men, hvad er ”ikke-viden” så!

En grundtanke om ”ikke-viden” er, at eftersom vi lever i en konstant foranderlig verden, så vil meget af den viden, vi har i dag, være forældet i morgen. Al viden kan i princippet betragtes som midlertidig, og der vil løbende opstå situationer hvor løsningen på et problem ikke ligger lige for. Lederen vil stå i situationer, der er defineret ved en kompleksitet og flertydighed, som fordrer noget andet end ledelsesmæssig automatrespons og hurtig handlekraft. Denne virkelighed betegnes også som VUCA verden.

En anden grundtanke er, at for meget viden kan blive en hindring for at tænke kreativt. For selvom vi som mennesker gerne vender os mod eksperter og de, der ved noget, når vi vil have svar, så er der risiko for at udvikle afhængighed af forældet viden på bekostning af nysgerrighed og fælles udvikling af nye løsninger.

Som kompetence er ”ikke-viden” den ledelsesmæssige formåen til at engagere sig i problemstillinger på en måde, som både giver mulighed for kreativ tænkning OG giver plads til at forholde sig kvalificeret til de følelser, der ofte opstår, når vi som mennesker leder efter løsninger og nye ståsteder.

For at arbejde bevidst med at udvikle ”ikke-viden” forudsættes opmærksomhed på et par faktorer:

  • Vores indre immunsystem mod forandring, som slår til, når vi møder noget som udfordrer status quo
  • Viden som en foranderlig størrelse
  • Værdien af at udfordre de grundantagelser, som er styrende for vores beslutninger
  • Evnen til at håndtere forventningspres

Opmærksomhed på disse kan være afgørende for at du som leder og din organisation udvikler nye kapaciteter i stedet for at fastholde vaner og fastlåste handlemønstre. F.eks. kapaciteten til at arbejde med bedre timing i stedet for blot hurtighed.

”Ikke-viden” som forudsætning for agilt projekt lederskab

Hvis du forestiller dig din hverdag som projektleder, så vil du sikkert kunne spejle dig i Birte Johansen og Lars Peter Nielsens artikel ”Frirum til tænkning og kreativitet” i Erhvervspsykologi (juni 2007), hvor de fremhæver nødvendigheden af reflekteret udforskning og tid til refleksion og samtidig konstaterer, at kapaciteten ”ikke-viden” endnu ikke har høj ledelsesmæssig status.

Hvilken projektleder vil skilte med evnen til at være god til at vente, at være tålmodig, at kunne observere grundigt, og at være god til at udskyde beslutninger; dvs. -med Birte Johansen og Lars Peter Nielsens ord- fremhæve ”ledelsesmæssig formåen, der er baseret på ”ikke-viden”, ”ikke-træffen-beslutninger”, ”ikke-handlen” og ”ikke-haven-kontrol-over”?  Vil du?

Vil disse egenskaber være karrierefremmende og blive godt belønnet i den kultur du agerer i? Hvis du kan svare ja til det spørgsmål, så er du sikkert i en organisation, der har en fremherskende ”inspect-and-adapt kultur”, hvor spørgsmål, læring og nysgerrighed anses for vigtigere i lederskabet end svar, viden og forklaringer. Det at udøve lederskab på baggrund af udforskning er en vigtig del af det agile lederskab, der skal hjælpe såvel dig som projektleder som din organisation med at finde gode løsninger på aktuelle problemer og udfordringer.

Så hvad kan PL’ere bruge kompetencen ”ikke-viden” til?

Bevidst brug af ikke-viden, er grundlaget for at opnå størst muligt handlerepertoire for dig og dit team i en given situation, ligesom du øger chancen for at agere med bedst mulig timing og dermed opnå bedre resultater.

I LederGPS® møder vi ofte projektledere, som befinder sig i krydspres og paradokser, med krav om både at levere kvalitet, innovation og effektiv styring, samt sikre stabilitet og forudsigelige resultater i en en virkelighed præget af uforudsigelighed og mange interesser med forskellige synspunkter. På et LederGPS© forløb styrkes evnen til at navigere i denne virkelighed.

I LederGPS® arbejder vi med kapaciteten ”ikke-viden”, som evnen til at tåle uvished og dobbelttydighed samt at kunne modstå forventningspresset om hurtig handling, for på kompetent vis at:

  • reflektere over her-og-nu situationen
  • være nysgerrigt undersøgende
  • at igangsætte kreative eksperimenter

Du er ikke alene

Vi ved, at tiden til denne form for refleksion har dårlige vilkår i hverdagens krydspres, så derfor er tid til netop eftertænksomhed og afprøvning af nye ideer indlejret i vores måde at arbejde på i et lederGPS-forløb. I LederGPS® har vi særligt gode erfaringer med at gøre dette arbejde til et anliggende, der foldes ud i kollegiale fællesskaber. Det betyder, at du ikke står alene med dine tanker og problemstillinger. Vi tilrettelægger programmer og aktiviteter så gruppen stiller sig til din rådighed med refleksioner, sparring og ideer.

Artikel - Onsdag - d. 7-9-2016

LederGPS®

Kan du som leder navigere dit team effektivt? På dette lederkursus får du stadfæstet din rolle som projektleder. Kurset er designet som en intens refleksions- og arbejdsproces, der tager udgangspunkt i dit lederskab. Vi skaber et stærkt link imellem personer, projekter, forretning og læring. Du lærer at sætte dit lederskab i spil, således at dit team præsterer gode resultater.