Debattører med digital indsigt til Folkemøde 2018

Skal jeres organisation markere jer på digitale dagsordener til folkemøde 2018, vil DANSK IT meget gerne være med i debatten.

De digitale emner er næsten ikke til at komme uden om, og netop derfor ønsker vi at byde ind med vores faglige indsigter vedrørende bl.a. cybersikkerhed, digitalisering, digitale kompetencer, digital ledelse, digital dannelse, anonymitet og dataetik.

Vi kan også tilbyde en gratis ordstyrer i Kim Stensdal, vores chef for kommunikation og viden, som har mere end 12 års erfaring med at formidle stof om it og digitalisering, og har været ordstyrer på mere end 100 debatter gennem sin karriere.

DANSK IT er sat i verden for at fremme samfundsdebatten om de digitale emner, så vi håber, vi også kan bidrage til jeres debatter.

 

Lisa Herold Ferbing, formand for DANSK IT

Forhenværende formand for DJØF og selvstændig gennem mange år. Lisa sætter i sit virke særlig fokus på digitale kompetencer i bred forstand. Til rådighed torsdag - lørdag.

Emner:

 • Fintech
 • Ledelse
 • Digitale kompetencer
 • Offentlig digitalisering

 

Rikke Hvilshøj, direktør for DANSK IT

Tidligere minister og mangeårig deltager i den offentlige debat. Har været direktør i lidt over to år og beskæftiger sig meget med de politiske rammer for digitalisering. Til rådighed torsdag - søndag.

Emner:

 • Offentlig digitalisering
 • Disruption
 • Digital lovgivning
 • Digital dannelse
 • Digital vækst
 • Dataetik

 

Ejvind Jørgensen, formand for Udvalget for it i den offentlige sektor

Erfaren bidragsyder til offentlig digitalisering gennem årtier og strategidirektør hos cBrain. Beskæftiger sig med de faglige, samfundsmæssige og økonomiske aspekter af digitalisering og hvordan digitaliseringen påvirker diskursen for ledelse og lederskab. Ejvind er medstifter af flere tænketanke, forfatter til bogen "Ledelse i d-land - om ledelse på tærsklen til det digitale samfund", forfatter af den årlige rapport "Business Technology: strategi, trends og erfaringer" fra 1995-2015 og deltog i regeringens vækstteam 2012-2014. Til rådighed torsdag - lørdag.

Emner:

 • Offentlig digitalisering
 • Vækst, velstand og velfærd gennem digialisering
 • Ledelse
 • Digital lovgivning
 • Disruption

 

Klaus Kvorning Hansen, formand for DANSK IT’s Udvalg for digitale kompetencer

Tidligere formand for DANSK IT og vicedirektør for it-afdelingen på Københavns Universitet. Stærkt engageret i de krav til dannelse såvel som uddannelse, som det digitale samfund stiller. Til rådighed fredag - lørdag.

Emner:

 • Digital dannelse
 • Digitale kompetencer

 

Michael Ørnø, medlem af DANSK IT’s bestyrelse

Direktør for Statens IT til daglig og særdeles aktiv i DANSK IT i sin sparsomme fritid. Er optaget af spørgsmål om de rammer og vilkår, som de ”gratis” store tjenester og deres forretningsmodeller giver os - som forbrugere. Til rådighed fredag - søndag.

Emner:

 • Anonymitet online
 • Dataetik
 • Offentlig digitalisering

 

Thomas Kristmar, medlem af Fagrådet for it-sikkerhed

Mangeårig specialist i cybersikkerhed med erfaring fra både private virksomheder og offentlige myndigheder. Ser cybersikkerhed som et politikområder der kræver aktivt samspil mellem offentlige og private aktører. Til rådighed fredag - søndag.

Emner:

 • Cybersikkerhed
 • Datasikkerhed