Cybersikkerheds­prisen 2017 - Cyber Security Award 2017

Har du en god idé inden for cybersikkerhed? - så har du mulighed for at blive nomineret til DANSK IT’s cybersikkerhedspris og vinde 25.000 kr.

Prisen skal fremme interessen for Cybersikkerhed og inspirere til nytænkning og innovation inden for Cybersikkerhed. Prisen uddeles til den, der fremsætter en særlig innovativ eller nytænkende idé inden for Cybersikkerhed, der ikke allerede er kommercialiseret. Idéen skal have en praktisk vinkel og være mulig at implementere. Den bedste idé præmieres med 25.000 kr. der er sponsoreret af KPMG. Deadline for indsendelse af forslag er 14. december.

Udvælgelseskomitéen er nedsat af DANSK IT’s fagråd for informationssikkerhed.

Komitéen består af:

  • Torben Jørgensen, VP for Information security & Risk Management, Vestas Wind Systems og formand for DANSK IT’s fagråd for informationssikkerhed
  • Thomas Kristmar, afdelingschef, Center for Cybersikkerhed
  • Lars Ramkilde Knudsen, professor, DTU
  • Gert Læssøe Mikkelsen, Head of Security Lab, Ph.D., Alexandra Instituttet

Komitéen er alene ansvarlig for udvælgelsen

Kandidater der ønsker at komme i betragtning til prisen skal indsende deres idé via nedenstående skema senest 14. december 2016. Kandidater kan også indstilles af vejledere.

Vinderen kåres på DANSK IT’s konference om IT-sikkerhed, der afholdes den 18. og 19. januar i København.

Cybersikkerhedsprisen blev første gang uddelt i 2016, hvor Hauke Jan Lübbers løb med præmien på 25.000 kr. for sin idé om hvordan man advares, hvis den hjemmeside man er på vej til at besøge er inficeret med malware. Læs mere her.

Kandidaterne og vinderen har til enhver tid rettigheder til deres idéer. Udvælgelseskomitéen har, som led i opgaven, forpligtet sig til at holde de indsendte forslag hemmelige for udenforstående. Vinderen er selv ansvarlig for at tage sine forholdsregler med hensyn til ophavsret.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cyber Security Award 2017

Do you have a good idea in the field of Cyber Security? Now You have the opportunity to become a nominee for DANSK IT’s (the Danish IT Society) Cyber Security award and win a prize of DKK 25,000. 

The idea behind the award is to promote the interest in Cyber Security, and inspire people to innovate within the field. The award goes to the person who proposes an innovative idea within Cyber Security that has not yet been commercialized. The idea needs to be of practical use and possible to implement. The best idea will be awarded with DKK 25,000 sponsored by KPMG. Deadline for submission of idea is December 14, 2016.

DANSK IT´s council for Information Security appoints the committee responsible for choosing the best idea.

The committee:

  • Torben Jørgensen, VP for Information Security & Risk Management, Vestas Wind Systems and Chairman of DANSK IT’s Council for Information Security
  • Thomas Kristmar, Head of Policy Department, Centre for Cybersecurity, DDIS
  • Lars Ramkilde Knudsen, Professor, DTU
  • Gert Læssøe Mikkelsen, Head of Security Lab, Ph.D., Alexandra Institute

The committee is solely responsible for choosing the best idea.

Candidates that wishes to be taken into consideration for the award, has to submit their idea no later than December 14, 2016. Please use the template below.

The winner is announced at DANSK IT´s conference 'IT-Security 2017'  on the 18th and 19th of January.

The Cyber Security award was introduced for the first time in 2016 where Hauke Jan Lübbers won the prize of DKK 25,000 for his idea. His solution explained how users are warned when visiting a website infected by malware. Read more here.

 

The candidates and the winner has full rights over their ideas. The members of the committee has, as a part of the task of selecting a winner, agreed to keep the suggestions by candidates classified for outsiders at all time. The winner is responsible for taking the necessary precautions regarding copyrights. Netværk - Tirsdag - d. 8-12-2015

Informations­sikkerhed øst I

Netværksgruppen er for profiler, der har ansvar for informationssikkerheden i en privat eller offentlig virksomhed.

Konference - Onsdag - d. 18-1-2017

IT-sikkerhed 2017

Glæd dig til et stjernespækket program hvor du bl.a. kan høre Mikko Hypponen, Troels Ørting, Douglas Hubbard og Chuck Esposito.