Følgende kandidater til de ledige pladser foreslås af bestyrelsen:

Carsten Nørgaard og Annette Ibsen udtræder af bestyrelsen. Til nyt medlem af bestyrelsen foreslår bestyrelsen Pernille Kræmmergaard. Antallet af bestyrelsesmedlemmer vil med denne sammensætning være 11.

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Pernille Kræmmergaard, direktør, Digitaliseringsinstituttet

Pernille har været professor ved Aalborg Universitet og gæsteprofessor ved IT-Universitetet i København. I mere end 20 år har Pernille forsket i, hvordan it ledes for at skabe forretningsmæssig værdi og i de seneste år også i Digital Transformation i både offentlige og private organisationer.

Hun har holdt et utal af foredrag inden for disse emner og har mere end 15 års erfaring med udvikling af erhvervsrettede uddannelser i både universitets- og privat regi. Blandt andet har hun været leder af masteruddannelsen i IT-ledelse ved IT-Universitetet i København. 

Pernille er uddannet cand.merc. og har en ph.d.-grad i Teknologisk og Organisatorisk forandring. Hun er tidligere medlem af Rigsrevisionens eksterne evaluatorgruppe, digital vismand, medlem af diverse tænketanke om digitalisering og af editorial board for MISQ Executive. Hun har udgivet mere end 100 publikationer i både internationale og nationale tidsskrifter og har en passion for, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis.

Pernille Kræmmergaard har endvidere siddet i DANSK IT’s Danmark 3.0-tænketank.

I DANSK IT’s bestyrelse vil Pernille Kræmmergaard fokusere på:

  • Udbredelse af IT og Digitale kompetencer i danske virksomheder og organisationen, og hvordan DANSK IT kan bidrage til at styrke denne dagsorden i Danmark 
  • Kompetenceudviklingsaktiviteter og kurser til medlemmerne i foreningen
  • Etablere og/eller styrke samarbejdet med Universiteter i Danmark og i udlandet
  • Fremme DANSK IT’s synlighed og aktiviteter i Jylland