3 gode råd til at komme i gang med Enterprise Arkitektur

Rigtig mange organisationer overvejer hvordan de kan blive digitale, og Enterprise Arkitektur er en helt central og nødvendig kompetence til at designe og gennemføre digital transformation. Men hvordan kommer man i gang? Her er 3 gode råd fra Carsten M. Rasmussen, der har mange års erfaring med Enterprise Arkitektur og Digitale Transformationer.

1. Få overblikket over din organisations kompetencer og parathed

Enterprise Arkitektur og Digital Transformation kræver nye kompetencer, som din organisation må tilegne sig for at kunne skabe resultater. En modenhedsvurdering kan gennemføres med det samme og meget hurtigt give et overblik over, hvilke kompetencer din virksomhed allerede har, og hvilke der bør udvikles.

Der findes adskillige modenhedsmodeller inden for både Enterprise Arkitektur og Digital Transformation. De undersøger områder som strategi og vision, ledelse, governance, og ikke mindst evnen til at udvikle modeller og roadmaps, der understøtter virksomhedens strategi og integrerer organisation, forretningsgange og digitale teknologier.

I TOGAF-standarden for Enterprise Arkitektur som DANSK IT udbyder kursus i, findes både en modenhedsmodel for arkitektur og en metode til at vurdere virksomhedens forandringsparathed, altså evnen og viljen til at gennemgå transformationer.

2. Find en sponsor og skab opbakning i organisationen

Hele eksistensberettigelsen for Enterprise Arkitektur eller Digital Transformation er, at der er behov for digital forandring – og ofte større forandringer. Det kan være behovet for at ’blive digital’ som det ofte hedder i disse år, nødvendigheden af en ny plaform, effektivisering, automatisering eller omkostninger der er for høje. Hvis sådanne forandringer skal lykkes, skal man have den nødvendige opbakning.

For at komme i gang skal der først og fremmest findes en eller flere sponsorer, som er villige til at lægge budget til, og man skal blive enige om det mandat som arkitekturfunktionen skal have.
Herefter er det vigtigt at engagere de væsentlige interessenter i organisationen og gradvist opbygge en hel koalition af ledere, beslutningstagere og andre indflydelsesrige personer, der i så høj grad som muligt tager på sig at guide resten af organisationen igennem forandringerne.

Uden organisationens medvirken bliver Enterprise Arkitekur ofte blot en administrativ ’papirtiger’, der producerer planer og roadmaps som aldrig realiseres.

3. Organiser holdet rigtigt

Der findes funktioner som er Enterprise Arkitektur mere af navn end af gavn. Det er set før, at senior IT-folk er udnævnt til enterprise arkitekter og samlet i et hold, som derefter bruger al deres tid og resurser på at indgå i enkeltstående projekter ganske som før – fremfor at skabe virksomhedens fremtidige arkitektur og transformation.

Det er afgørende at samle et hold, der ikke bare dækker organisationens IT (både infrastruktur og applikationer) men også inkluderer kompetencer indenfor virksomhedens forretningsgange og ikke mindst en chefarkitekt, der kan hjælpe med at koordinere og styre så der skabes ét sammenhængende arbejde. Hvis formålet med Enterprise Arkitektur er en egentlig digital transformation af virksomheden vil områder inden for Marketing og ’Customer Experience’ typisk også have et helt særligt fokus.

Når selve holdet af arkitekter er på plads, skal hele ledelsen og styringen af arkitekturen, dens Governance defineres. Styregruppe(r) oprettes, og samarbejderne med resten af organisationen fastlægges. Virksomheder der har success med Enterprise Arkitektur og Digital Transformation formår at skabe et partnerskab med den ledende koalition fra begyndelsen, hvor enterprise arkitekterne udfører arbejdet mens ledelsen godkender, sætter retningen og bærer transformationen videre ud i organisationen.

Et sidste godt råd: Sørg for at at sætte en eller flere nøglepersoner på holdet, der faktisk har erfaringen med at gennemføre Enterprise Arkitektur og Digitale Transformationer i praksis.

Så er du i gang

Med disse tre skridt er din virksomhed godt i gang med Enterprise Arkitektur og kan kaste sig over arbejdet, hvor første skridt vil være at udarbejde en digital strategi og derefter en egentlig transformationsplan.


God fornøjelse!


Enterprise Arkitektur

Artikel - Onsdag - d. 7-9-2016

Bliv certificeret i TOGAF®

Certificer i TOGAF med kurset Enterprise Arkitektur. Kurset introducerer dig til TOGAF, verdens førende rammeværk til enterprise arkitektur. Kurset dækker den nye version af TOGAF rammeværket, version 9.2, og forbereder dig til den internationalt anerkendte TOGAF 9.2 certificering hos The Open Group. Underviser er Carsten Rasmussen som er pioner indenfor udbredelsen af enterprise arkitektur.