Dansk IT's anbefalinger om digital inklusion: Politikerne vil have bedre hjælp til borgerne

Både politikere, interesseorganisationer, borgere og Dansk IT's egne repræsentanter deltog i debatten om digital inklusion, da Dansk IT afholdt en konference i Fællessalen på Christiansborg.

Inklusion

Fredag den 9. juni afholdt Dansk IT en politisk konference om digital inklusion på Christiansborg. Det var forpersonen for Udvalget for digitalisering og it i Folketinget, SF’s it-ordfører Lisbeth Bech-Nielsen, der som vært havde gjort det muligt for Dansk IT at være i Fællessalen. Det flotte lokale var fyldt med ca. 150 deltagere fra forskellige relevante aktører, heriblandt politikere, myndigheder, kommuner, fagorganisationer og interesseorganisationer. På konferencen lancerede Dansk IT anbefalinger og initiativer til at sikre en ligeværdig digital fremtid.

Dansk IT åbnede konferencen med en præsentation af udfordringerne i forhold til den manglende digitale inklusion i Danmark. Senere i løbet af dagen præsenterede Anna de Boer og Jette Bondo som repræsentanter for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor og arbejdsgruppen for digital inklusion vores anbefalinger og initiativer til at sikre en ligeværdig digital fremtid.

Konferencens vært, Lisbeth Bech-Nielsen ridsede problemstillingen op på denne måde:

”Det største problem er, at vi har digitaliseret den offentlige sektor med hoved under armen. Der er ikke tænkt brugerinddragelse og borgerinddragelse ind. Der er ikke tænkt lighed og ulighed ind. Det er et overordnet problem, at man ikke har tænkt borgerne fra starten, især ikke dem, der har svært ved det.”

I løbet af formiddagen havde Dansk IT besøg af digitaliseringsminister Marie Bjerre (V), som understregede, at hun ser på den manglende digitale inklusion med stor alvor:

”Det er vigtigt, at vi fortsætter den digitale udvikling, fordi digitalisering skaber rigtig meget værdi for os som samfund. Men når vi digitaliserer, så er det vigtigt, at vi har alle danskere med, og at der ikke er nogen, der føler sig ekskluderet. Digital inklusion er en af mine helt store fokusområder, og at alle kan være med i samfundet, uanset digitale kompetencer”.

Minister fulgte op med nyt udspil

Marie Bjerre lovede flere initiativer fra regeringens side, og det tog da også kun et par dage, før ministeren lancerede sit udspil ”Digitalisering med omtanke”, hvilket indeholder en række initiativer, som skal sikre digitalt udfordrede borgere bedre hjælp og flere muligheder for digital understøttelse.

I Dansk IT er vi glade for, at ministeren fortsætter indsatsen for digital inklusion med dette udspil. Udspillets initiativer flugter godt med vores anbefaling ”Lige adgang til offentlig service – også som ikke-digital borger”, som handler om at styrke sikkerhedsnettet for borgere, som har brug for hjælp med det digitale. Der er dog stadigvæk brug for en mere gennemgribende kulturændring indenfor digitaliseringen, hvor borgerne og brugerne bliver prioriteret i meget højere grad end hidtil.

”At bryde med digital udsathed kræver en fundamental kulturforandring af den måde, digitalisering hidtil er tænkt på. Vi skal have flyttet fokus fra digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale til velfærdsudvikling med tryghedsskabende digital understøttelse. Tryghed er det centrale og en absolut nødvendighed, hvis man skal kunne realisere potentielle effektiviseringer.” (Dansk IT i publikationen "Anbefalinger til en ligeværdig digital fremtid").

Med andre ord håber vi, at ministeren vil følge op med flere udspil. Inspiration hertil kan findes i vores anbefalinger.

Politisk fokus på digital inklusion

Efter ministerens besøg præsenterede Lisbeth Bech-Nielsen Digitaliseringsudvalgets arbejdsmåder og visioner, ikke mindst i forhold til digital inklusion.

Konferencens program blev afrundet med to debatter. I den første debat diskuterede Birgitte Arent Eiriksson, direktør i Justitia, Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen, Mark Jensen, formand, Borgerservice Danmark, Camilla Gregersen, forperson i DM og Ejvind Jørgensen, formand for Dansk IT´s udvalg for it i den offentlige sektor mulige løsninger for den digitale inklusion.

I konferencens afslutningsdebat med folketingspolitikerne diskuterede Lisbeth Bech Nielsen, forperson for digitaliseringsudvalget og it-ordfører (SF), Birgitte Vind, indenrigsordfører (S), Pia Kjærsgaard, ældreordfører (DF) og Anders G. Christensen, formand for Udvalget for regional udvikling og EU i Danske Regioner, og regionsrådsmedlem for Venstre i Region Midtjylland, politikernes visioner for digital inklusion.

Dansk IT takker alle engagerede deltagere og debattører for et vellykket arrangement på Christiansborg. Vi er glade for, at ministeren tager emnet alvorligt og ser frem til flere politiske udspil.


Se video fra konferencen