Kontingenter i Dansk IT pr. 1. april 2023

Dansk IT 2023

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i Dansk IT, og der er i den forbindelse blevet fastsat nye medlemskontingenter i foreningen.

Kontingenterne for henholdsvis pensionister, ledige og unge fastholdes på samme niveau som hidtil, mens det almindelige medlemskontingent stiger til 1.995 kroner om året.

Baggrunden for dette er først og fremmest, at Dansk IT i de senere år har udviklet medlemstilbuddene ganske betragteligt. Det betyder, at man som medlem i dag har fuld adgang til DIT Akademi med webinarer, videoer og e-learning fra GoLearn og Skillsoft.

Til trods for disse tilføjelser er medlemskontingentet i Dansk IT ikke blevet regulereret i over ni år. Samtidig blev det på generalforsamlingen også fremhævet, at Dansk IT som forening på lige fod med de fleste andre virksomheder er påvirket og udfordret af bl.a. de generelle prisstigninger i samfundet.

Det blev på generalforsamlingen også besluttet at ændre Dansk IT’s vedtægter således, at en løbende pristalsregulering kan foretages fremadrettet.

Overblik over årskontingenter i Dansk IT fra 1. april 2023:
Pensionist 385,-
Ledig 385,-
Ung (under 27 år) 200,-
Alm. Kontingent 1.995,-