Dansk IT var massivt til stede på Folkemødet: Se højdepunkterne

Dansk IT var stærkt repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Repræsentanter fra vores politiske udvalg og sekretariatet deltog i over 17 debatter og events, både som debattører og moderatorer.

Dansk IT var til Folkemødet 2023, der netop har været afholdt på Bornholm, repræsenteret i 17 debatter og events. Det betyder, at Dansk IT har mere end tredoblet sin tilstedeværelse på Folkemødet i forhold til sidste år. Det er vi glade for, og vi har allerede planer om at fortsætte vores arbejde på Folkemødet 2024.
Udvalget for it i den offentlige sektor, Udvalget for digitale kompetencer, Erhvervsudvalget samt Dansk IT’s Dataetiske Ungeråd havde en særlig stor tilstedeværelse i Allinge.

Vores budskaber på Folkemødet

Dansk IT brugte de mange debatter i de hvide telte til at skabe opmærksomhed om vores kernebudskaber. Vi talte blandt andet om:

  • Dansk IT’s anbefalinger for digital inklusion, som er blevet endnu mere relevante på baggrund af digitaliseringsminister Marie Bjerres udspil på området i sidste uge.

    På baggrund af ministerens udspil er vi glade for den store opmærksomhed for dette vigtige emne. Ministerens lovforslag om nemmere fritagelse fra obligatorisk selvbetjening og hendes initiativer for medbetjening er vigtige skridt i den rigtige retning. Vi har stadigvæk en stor del af vejen foran os. Der skal en grundlæggende kulturændring til, hvor vi tænker i servicerejser fremfor it-projekter og tager udgangspunkt i borgernes behov fra starten af - ikke først når det er for sent. Vi har brug for brugerinddragelse og løsninger, som bliver designet med fokus på at være inkluderende. Derfor er der stadigvæk brug for flere politiske tiltag for at skabe lige adgang til velfærd.
    Du kan læse Dansk IT’s anbefalinger her.
  • Dansk IT’s kamp for at oprette teknologiforståelse som et særskilt fag i Folkeskolen. Dette krav var et samlet ekspertpanel enige om i vores debat om AI og digitale kompetencer. Vi hæfter os ved, at digitaliseringsminister Marie Bjerre har udtalt sig meget positivt om at indføre faget i folkeskolen på Folkemødet
  • Dansk IT’s anbefalinger og idéer om ledelse i en digital tidsalder, som går tilbage til vores publikation ”Ledelse i D-Land”.
  • Dansk IT’s HackerStop.dk og behovet for at styrke awareness om cybersikkerhed i både viksomhederne og hos den almindelige borger
  • It-historie og de digitale teknologiers udvikling – helt tilbage DASK i 1958 til de nye tendenser med ChatCPT, mixed reality og behovet for mere grønne it-løsninger

  • Dansk IT’s Dataetisk Ungeråd var også på Folkemødet for at skabe opmærksomhed for dataetiske spørgsmål og emner, bl.a. i en debat arrangeret af IT-Branchen i sammenarbejde med Dansk IT om fremtidens samfund i lyset af kunstig intelligens.

Overblik over de debatter Dansk IT deltog i

Hvordan sikrer vi børns digitale kompetencer?
Fremtidens IT-udbud
Digitaliseringen buldrer løs – men hvor er lederne?
Cyberskills - hvad er mulighederne, og hvem har ansvaret?
Skal vi ruste os til et arbejdsliv på internettet?
Hvad gør TikTok for din karriere?
Fremtidens kompetencer? Hvordan klæder vi børnene på?
Flere IT-talenter, tak!
Kunstig intelligens, retssikkerhed, dataetik og regulering
Alle taler om digital inklusion – nu skal vi finde løsningerne
Er der et menneske bag teknologien i 2030?
Digital sundhed: Fra god idé til drift i storskala
Kan du sove trygt om natten? – gå med på CyberSecurityWalk
Det digitale lyntog buldrer afsted - men får vi alle med?
Kunstig intelligens og ligestilling
TechTalk: IT i udvikling - med Michael Ørnø
Fremtidens IT-talenter
AI og digitale kompetencer
Hvad vil vi med fremtidens teknologiske virkelghed?
DSJC og Hackerstop hos EU-kommissionen

I den kommende tid vil der blive udgivet både videoer og podcasts fra Folkemødet her på dit.dk.

Billeder fra nogle af de nævnte debatter og events på Folkemødet 2023

Folkemoedet23


Folkemoedet23
Folkemoedet23

Folkemoedet23

Folkemoedet23

Folkemoedet23