Dansk IT mener: Regeringens digitaliseringsstrategi skal følges op med reel handling

SVM-regeringen har fremlagt en ny digitaliseringsstrategi, der skal tegne retningen for Danmarks digitalisering i de kommende år. Dansk IT opfordrer til et højt ambitionsniveau for digitaliseringen og mener, at vi skal blive bedre til at udnytte teknologien til at løse centrale samfundsudfordringer. Samtidig understreger Dansk IT, at det er vigtigt, at strategien følges op med reel handling.

Digidk

SVM-regeringen har den 16. november 2023 fremlagt “Danmarks digitaliseringsstrategi - Ansvar for den digitale udvikling.”

Det er positivt, at der nu endelig foreligger en strategi, der forhåbentlig kan bidrage til en mere klar, ambitiøs og sammenhængende digitaliseringsindsats i Danmark. Der er mange fornuftige elementer og initiativer i strategien, som Dansk IT gerne vil rose og bakke op om. Der er dog også plads til forbedringer i strategien - ambitionsniveauet kunne have været endnu højere, og så er det ikke mindst afgørende, at strategien og de 25 initiativer, den indeholder, følges op med reel handling, mener Dansk IT.

“Dansk IT favner hele spektret af digitale kompetencer og interesser. Vi har medlemmer, der har deres daglige gang i både private virksomheder og i den offentlige sektor, og som også er helt almindelige borgere. Det er alle dem, der brænder for, at vi skal udnytte det digitale potentiale og også håndtere de udfordringer og dilemmaer, digitaliseringen medfører. Vi har savnet en digitaliseringsstrategi, der kan sætte en klar og ambitiøs retning og skabe et fælles grundforståelse for, hvad vi som samfund vil og skal med de digitale indsatser,” siger Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT.

Dansk IT’s politiske udvalg, fagråd og arbejdsgrupper bidrager løbende med anbefalinger og input inden for alt fra AI, big data, cloud og cybersikkerhed til it-jura, ledelse og digital transformation.

“Nu har regeringen fremlagt sin strategi, og vi ser frem til at byde ind på alle de områder, hvor Dansk IT helt naturligt skal bidrage til, at ord på papir kan blive til konkret handling. Vores bidrag har mange ansigter, men omdrejningspunktet vil fortsat være digitale visioner, faglighed, kompetencer og dialog. Vi mener grundlæggende, at vi skal hæve ambitionsniveauet for digitaliseringen, og at vi skal blive bedre til at udnytte teknologien til at løse centrale samfundsudfordringer. Vi ser frem til det videre samarbejde med ikke mindst digitaliseringsminister Marie Bjerre og Folketingets digitaliseringsudvalg,” lyder det fra Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT.

Den offentlige sektor har brug for en klog og ambitiøs digitalisering
Det er ikke mindst i den offentlige sektor, at digitaliseringen i disse år skaber helt nye muligheder og dynamikker og samtidig kræver både politikernes og ledernes bevågenhed. Her kan digitaliseringsstrategien få en vigtig betydning.

I regeringens digitaliseringsstrategi er der f.eks. fokus på brugen af kunstig intelligens, og her lyder det:

“Danmark skal udnytte mulighederne ved kunstig intelligens for bedre og mere effektiv opgaveløsning både i det private og i det offentlige. Samtidig skal vi sikre, at anvendelse, udvikling og udbredelse af kunstig intelligens sker på en etisk ansvarlig måde med mennesket og samfundets bedste i centrum.”

Ejvind Jørgensen, formand for udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT, ser gode muligheder for, at AI kan bidrage til at styrke den offentlige sektor:

“AI skal gribes som en mulighed til at nedsætte sagsbehandlingstiden og gøre den offentlige sektor mere borgercentrisk. Tid er er velfærd, og det at vente længe på afgørelser skaber utryghed. Teknologien kan hjælpe os, og da vi er et land med høj moral og etiske standarder, så vi burde ikke være så bekymret for at kaste os over mulighederne,” siger Ejvind Jørgensen.

“Det er også vigtigt at have fokus på at undgå eksklusion, at vi udnytter teknologien til at fremme klimaindsatsen og endelig at bruge Danmarks position som digital frontløber til at skabe danske arbejdspladser med henblik på eksport.”

Ejvind Jørgensen mener samtidig, at vi som nation bør sikre, at vi i endnu højere grad udnytter det potentiale, digitaliseringen rummer for den offentlige sektor:

”Det skal ske med erkendelse af, at der er brug for en radikal ændring i tilgangen til offentlige digitaliseringsprojekter. Offentlige it-fejl er i lige så høj grad et samfundsproblem. Vi risikerer, at befolkningens tillid til det offentlige eroderer som følge af for mange uheldige sager.”

“Derfor er der brug for et opgør med de store digitaliseringsprojekter, som for ofte er ude af kontrol. Dernæst er det tvingende nødvendigt at få tøjlet kompleksiteten. Er Danmark blevet et bedre, mere effektivt eller mere retfærdigt samfund som følge af et skattesystem som kun få forstår? Eller et beskæftigelses- og ydelsessystem af kafkaske dimensioner?”

Behov for obligatorisk teknologiforståelse i Folkeskolen
Regeringen præsenterede for nylig også et nyt skoleudspil, Frihed og fordybelse, hvor der lægges op til, at teknologiforståelse nu bliver en del af elevernes skoledag - dog kun som en integreret del af eksisterende fag og som valgfag i de ældste klasser.

Netop teknologiforståelsen er afgørende for, at vi kan bygge et solidt fundament for fremtidens digitalisering, sådan som digitaliseringsstrategien også lægger op til.

Dansk IT har i mange år slået på tromme for behovet for teknologiforståelse i Folkeskolen, og vi havde gerne set, at det blev gjort til et obligatorisk fag.

“Det er vores klare holdning, at barren skal sættes højt her. Vi skal sikre, at alle elever får teknologiforståelse i en grad, så det batter noget,” siger Kim Stensdal, Dansk IT.

“Det er der behov for - både for den enkelte og for samfundet i det hele taget. Det behov er kun blevet understreget af ambitionerne i den nye overordnede digitaliseringsstrategi fra regeringen.”

Mere om Dansk IT’s holdninger
Dansk IT leverede i sin tid vigtige input til Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger. De anbefalinger dannede udgangspunkt for digitaliseringsstrategien, der blevet præsenteret af den forrige regering tilbage i 2022. Dengang understregede Dansk IT, at en række fokuspunkter især var vigtige i forhold til ikke mindst den offentlige sektor.

I forbindelse med lanceringen af den nye digitaliseringsstrategi fra SVM-regeringen vil Dansk IT gerne gentage de centrale fokuspunkter:

1. Få styr på de digitale fundamenter
2. Tillid og transparens er nøgleord
3. Borgeren i fokus – sådan for alvor
4. It-modernisering med omtanke
5. Et opgør med tilgangen til digitalisering
6. Vi kommer ikke langt uden ressourcer og kompetencer
7. Flere danskere med digitale skaberkompetencer
8. Digitalisering på tværs af landegrænser
9. Mindre regulering, mere sund fornuft
10. Behov for digitalt lederskab

 • Læs mere om hvert enkelt punkt i denne artikel

 • Læs også Dansk IT’s anbefalinger og initiativer til at sikre en ligeværdig digital fremtid. Dem finder du her


  Yderligere kommentarer fås hos:
  Kim Stensdal
  Chef for kommunikation og viden i Dansk IT
  +45 22 79 43 73

  Ejvind Jørgensen
  Formand for udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT
  +45 25 94 49 73