Dansk IT deltager aktivt i debatten om digital inklusion

I løbet af sommeren har Politiken løftet debatten om digital inklusion på et nyt niveau. I Dansk IT har vi i mange år arbejdet for at forbedre digitaliseringens vilkår for alle borgere og er derfor kun glad for, at den offentlige samtale har taget fart. På forskellige måder har Dansk IT bidraget til debatten, og vores udvalg for digitale kompetencer og IT i den offentlige sektor har digital inklusion på dagsordenen.

Blandt andet har Dansk ITs formand for udvalget for IT i den offentlige sektor, Ejvind Jørgensen, skrevet et indlæg til Jyllands-Posten, hvori han kritiserer, at alt for mange borgere er blevet umyndiggjort i det digitale univers. I indlægget opfordrer Dansk IT til at sætte handling bag de mange strategier for at sætte borgeren i centrum for alvor. Du kan læse hele indlægget nedenfor eller her.

Derudover har Ejvind Jørgensen i et andet indlæg i Jyllands-Posten påpeget, at vi risikerer at underminere borgerens tillid, når borgerne efterlades på perronen i mødet med den digitale offentlige sektor. Læs hele indlægget her.

Anna de Boer, kåret som årets ildsjæl i Dansk IT og medlem for udvalget for IT i den offentlige sektor, arbejder til dagligt i Egedal Kommunes borgerservice, hvor hun møder borgerne og deres udfordringer med offentlig IT. For Dansk IT har Anna deltaget i en længere radioudsendelse på 24syv. Du kan lytte med her.

 

Hvor er digitaliseringens menneskelige ansigt?

Vi har efterladt borgere hjælpeløse, frustrerede og umyndiggjort i det digitale univers. Det er uværdigt.

Ejvind Jørgensen, formand, Dansk IT's udvalg for it i den offentlige sektor

På et debatmøde midt i 00’erne i tænketanken CIO Innovation Forum udtalte daværende skatteminister Kristian Jensen: »Om der er stemmer i it? Ja, på vej væk fra dig.«

Informationsteknologi og digitalisering er komplekst stof og ikke nogen vindersag for en politiker, og som Kristian Jensen mere end antydede, gør man som politiker klogt i at gå en stor bue uden om det område, hvis man ikke skal stå med en tabersag. Jeg tænker, at skiftende skatteministre er nået til samme konklusion. Hvordan er det f.eks. lige gået med gældsinddrivelse, ejendomsvurdering, toldsystem?

Derfor er det naturligvis også naivt at tro, at et kommende folketingsvalg kan efterlade mange minutters opmærksomhed på området digitalisering. Men efter Dansk IT’s opfattelse er det tvingende nødvendigt.

Er der ikke kommet andet ud af MitID og Mit.dk, har det i det mindste skabt en debat om, hvordan man som stat kan opføre sig, når ny teknologi rulles ud til potentielt samtlige danskere.

Lad mig slå fast med det samme: Det har ikke været noget kønt syn. Der er ikke kun plads til forbedringer. Vi har spillet hasard med befolkningens tillid til samfundets helt afgørende digitale fundamenter.

Vi har efterladt borgere hjælpeløse, frustrerede og umyndiggjort i det digitale univers. Lytter man til beretningerne fra Borgerservice rundtom i kommunerne og de mange frivillige, som hjælper til med at løfte borgerne over på ny teknologi, dukker der er et ord op: uværdigt.

Dansk IT vedkender sig støtten til den strategi, som blev udformet i 2012, om obligatorisk digital kommunikation for dem, der kan. Det var epokegørende og modigt og igangsatte en udvikling uden lige, som har bragt os langt som samfund. Men samtidig har vi i mere end 10 år advaret imod at tage borgernes tillid og støtte til digitaliseringen for givet. Vi er med hastige skridt på vej mod en tilstand, hvor borgere – og det er ikke kun ældre – giver op og resignerer over for et system, de ikke forstår og ikke magter. Og det vil på et tidspunkt føre til, at man ”melder sig ud”, og at nogle begynder at stemme i med fødderne og siger stop.

Skiftende planer og initiativer har deklareret, at borgeren skal i centrum. Skal vi ikke blot indrømme, at det er blevet ved skåltalerne indtil videre? Vi må en gang for alle ikke kun få slået det fast, men også sat handling bag.

Borgerne skal mødes med værdighed og respekt. Digitalisering af samfundet skal ske for og med borgerne, og det gælder såvel it-løsninger som den service og support, der skal omfavne dem. Borgeren skal sættes først i måden, vi tænker løsninger på. Afsættet skal være borgerens. Der skal sikres god og tilstrækkelig hjælp på borgerens præmis. Fysisk i borgerservice, hvor man gør det sammen via videoforbindelser og telefon, og hvor man kan dele skærmen med hinanden. Luk familie og den tredje sektor ind og gør dem til et aktiv. Og så hav altid en plan B, for bagsiden af digitalisering er også sårbarheden. Hvad gør man, når det ikke virker? For det sker og vil ske.

Der er efterhånden it i alting, siger man. Jeg fristes til at tilføje: med undtagelse af udvalgene på Christiansborg. I mange år har vi haft stærke trafikudvalg og jyske trafikmafiaer på Christiansborg. Det er på tide, at man på Christiansborg erkender, at en stor del af fremtidens trafik er digital. Kom ind i kampen. Sørg for, at digitaliseringen får et menneskeligt ansigt.