Dansk IT ønsker tillykke til ny digitaliseringsminister - og vi ser frem til samarbejdet

Dansk IT ønsker Marie Bjerre (V) et stort tillykke med posten som digitaliseringsminister og minister for ligestilling, og vi ser i dén grad frem til samarbejdet. Det er i det hele taget meget opløftende, at det nye regeringsgrundlag fra SVM-regeringen rummer digitale ambitioner og italesætter digitaliseringens afgørende rolle i håndteringen af centrale samfundsudfordringer.

Marie Bjerre kan være med til at løfte visionerne fra papiret og ud i virkeligheden - og Dansk IT står naturligvis klar til at bidrage til det arbejde.

I Dansk IT mener vi, at digitaliseringen i dag er så afgørende for alle sektorer på tværs af både den offentlige og private sektor, at det er helt afgørende, at digitaliseringen også bliver bredt forankret politisk – både på Christiansborg, men også i kommuner og regioner. Vi har brug for politikere med visioner og holdninger på digitaliseringsområdet, og vores politikere skal have modet til at tage ansvar for den digitale udvikling i vores samfund.

Dansk IT anbefaler derfor også, at Folketinget etablerer et digitaliseringsudvalg. Det vil bidrage til at fremme politikernes fokus på viden om og involvering i den digitale dagsorden, og samtidig kan det sikre en bredere offentlig debat om digitaliserings muligheder og dilemmaer.

Et digitaliseringsudvalg vil også sikre en bred forankring af det politiske ansvar for digitaliseringen. Det er ikke et ansvar, der kan parkeres hos en enkelt minister eller et enkelt ministerium. Digitaliseringen skal løftes og styrkes på tværs af fagområder, og hvert enkelt ressortområde bliver nødt til at tage ansvar for den digitale retning. Vi mener, at de store digitaliseringsspørgsmål og -opgaver skal være bredt forankret i Folketinget og på tværs af ministerierne.

Dansk IT tror og håber på, at den nye digitaliseringsminister kan løfte denne vigtige opgave med at sikre en klar retning for digitaliseringen i Danmark, og at hun vil sikre, at der bliver eksekveret på de gode mål og ambitioner, der nu både ligger i det nye regeringsgrundlag og i den allerede fremlagte digitaliseringsstrategi fra foråret 2022.

Digitale Danmark

Dansk IT om regeringsgrundlaget: "Godt med politiske ambitioner og visioner på det digitale område - lad os så komme i gang med arbejdet"

Det er yderst positivt, at det nye regeringsgrundlag lægger op til, at digitaliseringen er en vigtig del af løsningen på centrale samfundsudfordringer.