Kodeks for det gode udbud: 20 principper for og anbefalinger til offentlige myndigheders indkøb af digitaliseringsydelser

Ny publikation præsenterer et kodeks for det gode udbud. Et kodeks, der kan tjene som vejledning og inspiration til gennemførelse af udbudsforretninger for digitale løsninger til den offentlige sektor. Hent publikationen her.

Kodeks

Bag det nye kodeks står Dansk IT i et partnerskab med Dansk Industri, IT-Branchen, Dansk Erhverv og Danske IT-Advokater. Endvidere har en række statslige styrelser og aktører bidraget til arbejdet.

I Kodeks for det gode udbud udrulles 20 principper for og anbefalinger til effektive og værdiskabende indkøb af digitaliseringsydelser.

De er baseret på fem målsætninger:
- Transaktionsomkostninger og procestid skal være værdiskabende
- Hensynet til udbuds-compliance må ikke overskygge hensynet til forretningsbehov
- Proaktiv risikohåndtering skal erstatte en udbredt nulfejlskultur
- Det gode kunde-leverandørsamarbejde skal være en win-win
- Udbudsprocessen skal bidrage til udvikling og læring

Med dette afsæt anbefales 20 principper
Det drejer sig f.eks. om:

- Få styr på det strategiske fundament og tag de kritiske valg up-front
- Giv plads til dialog og afklaringer med en åben og offensiv tilgang til at dele viden
- Hold fokus på slutbrugernes behov og løsningens anvendelighed
- Tildel prisen mindre vægt, jo mere kompleks, løsningen er
- Lad klager være sidste udvej og tag fælles ansvar for den gode proces

Se alle 20 principper og anbefalinger ved at downloade publikationen herunder.

Download publikationen

Kodeks for det gode udbud: 20 principper for og anbefalinger til offentlige myndigheders indkøb af digitaliseringsydelser

Baggrunden for Kodeks for det gode udbud

Der bruges i den offentlige sektor hvert år store millionbeløb og tusindvis af timer på udbud og indkøb af digitaliseringsydelser. Staten alene foretager årligt digitale indkøb for ca. 16 mia. kr., og en væsentlig del af disse sker i form af udbud.

Det er indlysende, at et så massivt ressourceforbrug forpligter – til omtanke, erfaringsopsamling og læring med henblik på effektivisering og optimering af processer og resultater.

Hertil kommer, at der bruges endnu flere ressourcer på efterfølgende udvikling og implementering af digitale løsninger uden nogen garanti for, at de mange tiltag og projekter skaber værdi. Det er en kendsgerning, at en række større statslige it-projekter i de seneste år er kørt af sporet i forhold til den oprindelige plan og business case. Og det er sandsynligt, at flere af disse afsporinger kan føres tilbage til mangelfulde eller uhensigtsmæssige udbud.

Med andre ord: Et løbende fokus på offentlige udbud med et potentiale for optimering og forbedring er både relevant og nødvendigt. Og her kommer behovet for gode principper og erfaringsbaserede anbefalinger til god udbudsadfærd hos både de offentlige myndigheder og hos de private leverandører af digitale løsninger for alvor frem i lyset.

Det nye Kodeks for det gode udbud er udarbejdet som opfølgning på rapporten ”Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet – hvordan øges værdien af digitale investeringer”, der blev udgivet af Dansk IT i 2020, og skal ses i sammenhæng med ”Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde” fra 2016.

Yderligere information:

Jens Hornemann, formand for arbejdsgruppen bag kodekset og næstformand i Udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT
(+45) 20 60 67 01 | jensh@silverbullet.dk

Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT
(+45) 22 79 43 73 | ks@dit.dk