Snart lander regeringens digitaliseringsstrategi: Her er 10 problemstillinger, den bør adressere

Regeringens digitaliseringsstrategi bliver den første reelle samfundsstrategi, der udspringer af digitaliseringen – og kan potentielt danne grundlag for en ny digitaliseringsbevægelse. Vi har brug for, at strategien adresserer en række centrale temaer og problemstillinger, skriver Dansk IT i en klumme i Computerworld.

Digitale Danmark

Efter 20 år med adskillige fireårige ”fællesoffentlige digitaliseringsstrategier” er regeringen nu på vej med digitaliseringsstrategi for hele Danmark. Med andre ord en samfundsstrategi.

Det er klogt og påtrængt, og det er prisværdigt - fordi digitaliseringen påvirker alt.

Digitaliseringen påvirker måden vi arbejder, uddanner, helbreder og forebygger. Digitaliseringen kan fjerne tid og sted, inddrage borgeren og gøre borgeren til en aktiv part. Digitaliseringen vil ændre lovgivning og måden, vi lovgiver på. Digitaliseringen påvirker demokratiet og kan skabe øget transparens.

Men digitaliseringen har også skyggesider: F.eks. sårbarhed, øget kompleksitet, underminering af tillid, fremmedgørelse, ulighed etc.

Det er derfor på høje tid med en samfundsstrategi for, hvordan Danmark griber de digitale muligheder og gør dem til en løftestang for hele samfundet og samtidig sikrer, at vi manøvrerer klogt uden om de farer og problemer, som udgør bagsiden af medaljen.

Med det udgangspunkt har Ejvind Jørgensen, formand for Udvalget for it i den offentlig sektor i Dansk IT, skrevet en klumme til Computerworld om Dansk IT’s ønskeliste til regeringens digitaliseringsstrategi.

Læs klummen i Computerworld