Generalforsamling 2021: Disse stærke profiler er på valg til Dansk IT’s bestyrelse

Der er lagt op til udskiftning i bestyrelsen, når Dansk IT afholder generalforsamling d. 22. marts 2021. Næstformand Michael Ørnø stiller op til genvalg, Pernille Kræmmergaard har valgt at stoppe og Steen Lund Olsen kandiderer til en plads i bestyrelsen.

På genvalg: Michael Ørnø, næstformand, direktør for Statens It

Michael Ørnø er direktør for Statens It og har i de seneste 30 år arbejdet med udvikling, drift, servicemanagement og teknologi i store virksomheder som PBS, Scandinavian Airlines Data, CSC, Post Danmark/Post Nord og senest i Statens It.

Michael har siden 2018 har været næstformand for bestyrelsen i Dansk It. Michael er også formand for Dansk It’s fagråd for Drift og Service.

 

Steen Lund Olsen

På valg: Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet

Steen Lund Olsen er næstformand i Finansforbundet, hvor han bl.a. arbejder for at fremme forbundets politiske mærkesager og udstikke den politiske retning indenfor strategiske indsatsområder som Digitalisering og it; Innovation og Beskæftigelse; Sektorudvikling og nye forretningsområder og mangfoldighed.

Endvidere er Steen formand for a-kassen FTFa og har været bestyrelsesmedlem hos Copenhagen Business Academy. Steen har fra sin tid i Finansforbundet i Danske Bank fået et solidt indblik i og erfaring med digitaliseringens betydning for den finansielle sektor, hvor han i en årrække har arbejdet som kredsbestyrelsesmedlem, næstformand og formand.

Steen har også siddet i Danske Banks koncern bestyrelse som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. I sit virke som bestyrelsesmedlem i regi af Dansk IT vil Steen bl.a. bidrage med sin store faglige og politiske interesse, mange års erfaringer og dybe indsigter indenfor digitalisering og nye finansteknologier, herunder hvad digitaliseringen har af konsekvenser for fremtidens arbejdsmarked og finansielle serviceydelser. Desuden er det kontantløse samfund, udviklingen af nye digitale valutaformer og samarbejde med nye aktører på det finansielle område (FinTech, BigTech etc.) vigtige it-politiske mærkesager for Steen. 

Udtræder: Pernille Kræmmergaard, direktør i Digitaliseringsinstituttet

Pernille Kræmmergaard har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Pernille har været medlem af bestyrelsen siden 2018 og har ydet en stor indsats for foreningens arbejde, særligt inden for digital transformation og arbejdet med foreningens unge medlemmer.

Generalforsamling

Meet & Inspire - Mandag - d. 22-3-2021

Dansk IT's generalforsamling 2021

Deltag online i Dansk IT's ordinære generalforsamling.