Dannelse i et digitalt samfund: Det kræver kompetencer fra vugge til grav

De fleste aspekter af vores liv er i høj grad påvirket af digitale teknologier – når vi har kontakt til det offentlige, handler, arbejder mv. Evnen til at forstå og forholde os kritisk og konstruktivt til de digitale teknologier er blevet central. Men hvilke digitale kompetencer har vi som borgere brug for at udvikle gennem livet? Det sætter Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer fokus på.

Hvilke digitale kompetencer skal vi have, og hvad skal vi kunne i folkeskolen, på de videregående uddannelser, på arbejdspladsen og i livet som pensionist? Digitale teknologier fylder fortsat mere og mere i vores liv, og skaber nye måder at kommunikere, interagere og forstå verden på. Vi har alle brug for at udvikle os kontinuerligt, for at kunne udfolde os som velinformerede og indlevende deltagere i et digitalt samfund.

Derfor har Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer opdateret udgaven af udgivelsen ”Dansk IT’s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer”. 

Tre digitale nøglekompetencer 

At skabe de bedste forudsætninger for at være digitalt oplyst, og at være en myndig borger i det digitale, kræver kompetencer inden for flere områder. Det er ikke nok at være en haj til Excel. Det er ikke nok at være bevidst om, hvordan data omkring os bruges til målrettet marketing, og det er ikke nok at være en dygtig programmør.

I den opdaterede udgivelse sættes der fokus på, hvordan vi bør forstå forskellige digitale kompetencer som gensidigt forudsættende. Dansk IT's udvalg for digitale kompetencer fremlægger 3 centrale nøglekompetencer: Brugerkompetencer, refleksive kompetencer og skaberkompetencer. 

De 3 nøglekompetencer er gensidigt forudsættende, og det er nødvendigt, at samtlige borgere besidder et tilstrækkeligt niveau af dem alle 3, afhængigt af livssituation. Besidder man ikke et grundniveau, vil man være dårligere stillet i det digitale samfund. Vi taler her om et projekt, der tangerer til den største dannelsesopgave siden oplysningstiden.  

En samfundsopgave 

Vi står alle med en stor opgave foran os, og med de 3 nøglekompetencer er fundamentet lagt. 

Ansvaret ligger hos os alle – som borgere skal vi tage aktiv del i at styrke vores kompetencer imens offentlige institutioner, foreningsliv og arbejdspladser skal understøtte den kontinuerlige udvikling for at vi sikrer, at alle er med på vognen. 

Læs udgivelsen her.