Bliv en del af Dataetisk Ungeråd

Dansk IT lancerer Dataetisk Ungeråd, hvor du kan bidrage med din viden og overvejelser om dataetiske spørgsmål. Lyder det som noget for dig, og er du under 30 år? Så læs med her.

Vi vil sikre et ungt perspektiv på dataetik

Der er brug for et ungt perspektiv til at supplere det dataetiske råds arbejde. Dataetisk Råd er nedsat af regeringen og Folketinget til at drøfte dataetiske spørgsmål. Men i Rådet sidder ingen repræsentanter for ungdommen, og der mangler perspektiver fra den generation, der er vokset op med internettet. De dataetiske problemer, vi som unge er opmærksomme på, er nemlig ikke nødvendigvis de samme, som de ældre generationer finder i deres hverdag.

Der er derfor brug for, at nogen bærer de unges stemme med ind i debatterne i det dataetiske råd. Det er en opgave, som Dansk IT nu vil løfte ved at etablere et dataetisk ungeråd, der gennem administrerende direktør for Dansk IT og medlem af Dataetisk Råd, Rikke Hvilshøj, kan få ungdommens overvejelser på rådets dagsorden.

Skal du være med?

Vi søger nu medlemmer af dataetisk ungeråd med stærke holdninger til dataetiske spørgsmål og lyst til at blive udfordret på disse af andre unge. Rådet vil mødes 4 gange om året til vigtige diskussioner, som munder ud i klare politiske anbefalinger.

Vi forventer af dig:

  • At du har en brændende interesse for dataetiske spørgsmål
  • At du har lyst til at bruge din faglighed i dataetiske spørgsmål - uanset om du læser jura på universitetet, er elev på data- og kommunikationsuddannelsen eller noget tredje. Alle fagligheder er relevante at få i spil i debatten om dataetik, for i et digitaliseret samfund kommer ingen af os uden om dataetiske spørgsmål.
  • At du møder op til de fire årlige sessioner og bidrager aktivt til diskussionerne. Første møde afholdes d. 24. juni 2021.
  • At du tager ansvar for rådets arbejde og er klar til at bidrage til organisering af møderne.

For at være medlem af det dataetiske ungeråd skal du desuden være medlem af Dansk IT. Er du ikke allerede det, kan du blive gratis studiemedlem her.

Vi tilbyder dig:

  • Indflydelse på Rikke Hvilshøjs arbejde i dataetisk råd og derigennem regeringens arbejde med dataetik.
  • Et fagligt netværk og fællesskab med andre unge, der interesserer sig for dataetiske spørgsmål.
  • Interessante oplæg og debatter, der kan gøre dig klogere på dataetiske spørgsmål.
  • Mulighed for at understøtte din faglighed med en stor viden om det dataetiske område. 

Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning på max 300 ord til Sofie Lippert Troelsen på slt@dit.dk senest fredag d. 4. juni.