Rikke Hvilshøj: ”Du får mest værdi af et netværk, når du deler din tvivl”

Som fhv. administrerende direktør i Dansk IT og tidligere minister har Rikke Hvilshøj stor erfaring med at netværke. I takt med at hendes karriere har udviklet sig har hendes behov for at netværke strategisk gjort det samme. Her deler hun ud af sine erfaringer om, hvordan man får mest udbytte af sit netværk.

De seneste år har Rikke Hvilshøj været med i to professionelle netværk. Det første netværk har hun selv opsøgt og har fokus på ledelse. Det andet netværk, har Rikke Hvilshøj selv været med til at starte sammen med en lille gruppe af branchekollegaer. Sammen har de rekrutteret flere medlemmer med samme profil og ønsker.

- Profilerne i mit ledelsesnetværk var meget forskellige fra min egen, men jeg ønskede netop at blive inspireret af nye input og lære af de andre medlemmers erfaringer. Men jeg er faktisk på vej ud af mit første netværk, fordi jeg ønsker at fokusere min tid og energi på det seneste netværk, som jeg er blevet medlem af. Her er fællestrækkene, at medlemmer i høj grad beskæftiger sig med det samme som mig. Det har mere fokus på branchefaglig inspiration, fortæller Rikke Hvilshøj.

Rikke Hvilshøj direktør dansk it

Dagsordenen er vigtig for de nye, for gengangerne er det relationerne

Rikke Hvilshøj opsøgte sit første netværk, selvom hun ingen kendte og her var dagsordenerne for møderne udslagsgivende for at hun valgte at prioritere netværket i en travl hverdag.

Selvom facilitator havde sammensat et meget interessant program, så var det efterhånden relationerne til de øvrige netværksmedlemmer, der fik Rikke til gang på gang at afsætte tid til netværket i en ellers tætpakket kalender.

- Der hvor netværk virkelig begynder at give værdi er, når du flytter dig fra at prioritere din tid på baggrund af programmet og i stedet prioriterer netværket pga. den fortrolighed, som du får med de andre medlemmer og de dialoger, som I kan have på baggrund deraf. Der får du det optimale ud af dit netværk, fortæller Rikke Hvilshøj.

Man må yde før man kan nyde

Behovene har ændret sig igennem hendes karriere, men den sparring, viden og inspiration, som hun har fået via sit netværk, har sparet hende for en masse tid og kræfter. Men den værdi kommer ikke af sig selv.

- Det er vigtigt, at du vælger det netværk, der er helt rigtigt for dig. Du kan jo netværke dig til døde. Men det er samtidig vigtigt, at du forstår, at du kun får udbytte af netværket, hvis du selv bidrager. Min erfaring siger mig, at hvis du bare deltager passivt og kun sidder og lytter, så mister du værdien. Værdien er netop dialogen og diskussionen og det, at man opbygger en fortrolighed. Og den fortrolighed kan du kun opbygge, hvis du er klar til at dele, forklarer Rikke Hvilshøj.

Klassiske øvelser er med til at fremme fortroligheden

I begge hendes netværk har møderne været en blanding af faglige oplæg og klassiske netværksøvelser, som medlemmerne har forberedt hjemmefra. Opgaverne har ifølge Rikke Hvilshøj ikke været store opgaver, men kunne fx bestå i at gøre sig nogle overvejelser hjemmefra, medbringe en konkret case på en problemstilling eller læse en artikel som supplement til et oplæg eller som udgangspunkt for en diskussion.

- Den mest givende opgave for mig var da vi skulle præsentere en konkret problemstilling, som vi havde brug for sparring til. Her delte jeg ting, som jeg normalt ikke deler. Men pga. af den store tillid, der var i gruppen, turde jeg godt dele mine tanker og overvejelser, selvom jeg ikke havde delt dem med min egen organisation.

- Jeg præsenterede min udfordring og derefter blev resten af netværket blev sat sammen i grupper, hvor de ud fra min præsentation og deres egne erfaringer skulle finde ud af, hvordan de ville løse opgaven. Og så præsenterede de deres forslag. Det jeg fik med hjem fra mødet, kunne jeg nærmest bruge dagen efter en-til-en. Det løste nogle problemer for mig og sparede mig for rigtig meget tid. Pludselig kunne jeg trække på utrolig mange års erfaring fra de andre og de stod til min rådighed. Det giver utrolig meget at få andres øjne på interne problemstillinger, forklarer Rikke Hvilshøj.

Hun understreger, at øvelsen selvfølgelig forpligter til, at man selv bidrager aktivt, når de andre medlemmer præsenterer deres case. På den måde opbygger man fortrolighed i netværket og medlemmerne får virkelige meget konkret værdiudbytte med hjem.

Rikke Hvilshøj

Man kommer længst med åbenhed overfor sine netværkskollegaer

Når man vælger at indgå i et netværk, så skal man ifølge Rikke Hvilshøj både være villig til at give, men også til at modtage sparring også selvom det kræver, at man åbner op omkring sine svagheder.

- Du skal være villig til at dele, helst egne udfordringer og tvivl. Vi har en tendens til altid at fortælle andre, hvor succesfulde vi er, men det lærer man altså ikke meget af. Hvis du derimod deler dine tvivl og er åben omkring dine udfordringer, så har du muligheden for at få mest muligt igen fra dine netværkskollegaer. Ifølge Rikke Hvilshøj giver den tid, som man investerer i sit netværk, langt større udbytte end hvis man selv skulle finde frem til resultatet. Men det kræver, at man investerer i sine relationer og også er villig til at prioritere tiden, når en netværkskollega rækker ud.

Eget ansvar at værne om sit netværk

I kraft af sin tidligere politiske karriere som medlem af Folketinget og minister, indbefatter Rikke Hvilshøjs netværk nogle af landets højeste beslutningstagere og det forpligter, fortæller hun:

- Man er altid et filter for sit eget netværk og det er mit ansvar at dosere, hvor meget jeg vil trække på det. Jeg har altid været meget opmærksom på, at hvis jeg beder nogen i mit netværk om noget, så skal det også have en værdi for dem. Jeg introducerer også gerne mine forbindelser for hinanden, men det skal have værdi for begge parter. Jeg ødelægger mit netværk, hvis jeg beder netværkskollegaer om tjenester, som spilder deres tid. Man skal virkelig være opmærksom på ikke at udnytte sit netværk. Man skal give værdi til hinanden og hvis man gør det, så er min erfaring at så vil folk faktisk også rigtig gerne hjælpe dig, afslutter Rikke Hvilshøj.

Gode raad netvaerk

Netværksgrupper

Dansk IT driver it-faglige netværksgrupper, hvor stærke relationer, sparring og ny viden er til værdi for både dig og din organisation.