Ny rapport: Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet er kørt af sporet – Danmark misser et betydeligt digitalt potentiale

Dansk IT konkluderer i en ny rapport om statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet, at udbudspraksis er kommet på afveje. Den nuværende udbudspraksis er for ressourcekrævende, tager for lang tid, skaber ikke tilstrækkelig værdi og er præget af en nulfejlskultur, der ikke understøtter brugen af disruptiv teknologi. Konsekvenserne er alvorlige.

En ny rapport fra Dansk IT konkluderer, at statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet er præget af en række problemer, og at den offentlige sektor går glip af en betydelig del af det potentiale, der ligger i digitaliseringen.  

- Den nuværende udbudspraksis i staten er ganske enkelt kørt af sporet. Der investeres hvert år store summer i digitaliseringen af den offentlige sektor, men vi får ikke nok ud af investeringerne. Vi bliver nødt til at gentænke udbudspraksis – og derfor kommer vi nu med en rapport, der dokumenterer og italesætter behovet for forandringer, lyder det fra Ejvind Jørgensen, formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.
 

Flere faresignaler

Dansk IT anerkender naturligvis den danske digitaliseringssucces, der blandt andet har ført til, at Danmark er kåret til verdensmester i offentlig digitalisering. Samtidig advarer Dansk IT dog om de faldgruber og de risici, der aktiveres, hvis succesen tages for givet.

- Danmark udnytter ikke i tilstrækkelig grad sin position som nummer et i verden inden for offentlig digitalisering til at skabe vækst, velstand og velfærd. Et af hovedårsagerne er, at omkostningsniveauet ved offentlig digitalisering er unødigt højt – og her spiller udbudspraksis en central rolle, siger Ejvind Jørgensen, der har været en del af den arbejdsgruppe, der står bag rapporten.

Allerede nu kan flere faresignaler registreres: Blandt andet er der for mange historier om it-projekter, der er blevet forsinkede og fordyrede i forhold til budget og forudsætninger. Senest har Statsrevisorerne og Rigsrevisionen i stærke vendinger kritiseret de høje transaktionsomkostninger i forbindelse med offentlige udbud samt manglen på økonomistyring og værdiskabelse i de store digitaliseringsprojekter.

Dansk IT anbefaler derfor, at statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet skal gentænkes. Rapporten behandler hovedudfordringerne ved den nuværende udbudspraksis – blandt andet, at udbud koster for mange penge og tager for lang tid, samt at en udbredt nulfejlstilgang ikke matcher brugen af disruptiv teknologi. Samtidig indeholder rapporten 14 konkrete anbefalinger.

14 anbefalinger fra Dansk IT:

•    Udbudsloven skal i offensiven - med fokus på øget og mere værdiskabende markedsdialog
•    Der skal være mere plads til reel vurdering, skøn og sund fornuft i tilbudsevalueringen
•    Rammeaftaler skal vælges og anvendes ud fra de rigtige motiver   
•    Der skal udvikles et kodeks for det gode udbud
•    Der skal gøres op med nul-fejls kulturen og den manglende risikovillighed
•    Klagefokus og trusler om klager skal erstattes af læring og tillid  
•    Der skal igangsættes et strategisk kompetenceløft med større fokus på kapabilitet
•    Der skal nedsættes et permanent Digitaliseringsudvalg i Folketinget
•    Der skal etableres en digital og statslig indkøbsplatform
•    Hands-on for-projekter før udbud af større, komplekse it-projekter skal være et krav
•    Der skal indføres metoder til objektiv ressourceestimering og prissætning af større it-projekter
•    Der skal opstilles modenhedskrav som en fælles referenceramme for god kvalitet
•    Bevillingssystemets bredde skal udnyttes og finansieringsmodellerne gentænkes
•    Der er behov for en ny national strategi for sourcing og udbud af statslige it-systemer

Om rapporten

Bag Dansk IT’s nye rapport om udbudspraksis i staten står Udvalget for it i den offentlige sektor. Rapporten er blevet til på basis af ni måneders arbejde i en arbejdsgruppe, der har gennemført mere end 60 samtaler og interviews med topledere, politikere og centrale aktører i fortrinsvis den statslige del af den offentlige sektor og i private leverandørvirksomheder.

Herudover har arbejdsgruppen indhentet erfaringer fra såvel ind- som udland og systematisk opsamlet forskellige undersøgelser og forskning på området. Endelig er der gennemført et survey blandt forretningsledelserne i ministerier og styrelser om udbudspraksis og -udfordringer.

For yderligere information og kommentarer

Ejvind Jørgensen, formand i Udvalget for it i den offentlige sektor
Mail: ejj@cbrain.com
Mobil: +45 2594 4973

Jens Hornemann, næstformand i Udvalget for it i den offentlige sektor
Mail: jensh@silverbullet.dk
Mobil: +45 2060 6701

Rasmus Hammer-Jakobsen, politisk konsulent i Dansk IT
rhj@dit.dk
Mobil: +45 5339 1515

Du kan hente rapporten her

udbudspraksis

Meet & Inspire - Torsdag - d. 19-11-2020

Debat: Statens udbudspraksis på digitaliserings­området [Online]

Dansk IT afholder live-online lanceringsdebat for rapporten om statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet.