15 år med fagligt fokus - Netværksgruppen Kvinder og IT-ledelse fejrer jubilæum

I maj 2005 så et nyt netværk lyset, da netværket Kvinder og IT-ledelse blev oprettet med Bente Bøllingtoft Lindstrøm som facilitator. Et stærkt netværk med faglig inspiration og sparring, som har været en afgørende faktor for at netværket i år runder en milepæl.

Femten år senere står netværket stadig stærkt, og fokus er stadig på inspiration samt faglig og personlig udvikling. Medlemmerne oplever at deltagelsen i netværket giver god energi, som netværksmedlem Karina udtrykker det:

- Jeg prioriterer netværket, fordi jeg synes, at jeg får rigtig meget med mig hjem. Jeg får bl.a. en masse god energi. Og selvom det kan være svært at hive tiden ud i en travl hverdag, så ved jeg altid, at jeg får mere energi med hjem.

Fælles behov startede det hele

- Netværket blev oprettet i en tid, hvor der var få kvinder i it-funktioner og it-ledelse. I dag er der flere kvinder, der arbejder med it, men der er stadig barrierer og forskelle i den daglige arbejdsform for kvinder og mænd. I netværket har medlemmerne mulighed for at drøfte de daglige udfordringer og tilegne sig den nyeste viden indenfor it og ledelse, fortæller netværksfacilitator Bente Bøllingtoft Lindstrøm.

Netværket består i dag af kvinder, der arbejder hos en it-leverandør eller i en privat eller offentlig virksomhed i en it-funktion. Fælles for medlemmerne er, at de har et ledelsesansvar for produkter, projekter og/eller personale. Medlemmerne er alt fra it-arkitekter, projektledere og teamledere til kontorchefer og divisionschefer.

På møderne er der et aktuelt fagligt emne samt sparring og debat om aktuelle emner. Det er netværksmedlemmerne selv, som bestemmer hvilke emner, der skal fokuseres på og netværket kommer godt omkring både it og ledelse. I de seneste par år har netværket arbejdet med mange forskellige faglige emner lige fra DevOps, AI og Big Data over governance, cybersikkerhed og compliance til fremtidens lederrolle, dilemmaledelse og kommunikation på arbejdspladsen.

Inspiration og sparring – og en hjælpende hånd i hverdagen

Netværksmedlemmerne ser hinanden som gode sparringspartnere. Fordi netværket er et lukket fortroligt forum, kan der skabes tillid til at dele de daglige udfordringer og sparre med hinanden om faglige og kollegiale emner – også udenfor netværket. Det giver medlemmerne mulighed for at være på forkant med organisationens udvikling og de nyeste tendenser indenfor it og ledelse.

Netværket holder fast i den samme mission, som blev valgt for femten år siden: Medlemmerne skal have faglig inspiration, netværk og sparring i et fortroligt forum. Og det sættermedlemmerne pris på:

- For mig er det rigtig givende, at der både er nogen i netværket, der laver noget, der minder om det, som jeg selv laver. Men der er også nogen, der har mere teknisk tyngde i deres daglige arbejde.

Det bliver jeg klogere og fagligt stærkere af og jeg kan tage den viden med hjem og bruge i min egen organisation, fortæller netværksmedlem Katrine.
Coronakrisen spiller ind på fejringen

Alle netværkets møder holdes online indtil det igen er muligt at holde fysiske møder. Men det stopper ikke fejringen af netværkets jubilæum. Det afholdes d. 9. juni enten online eller i Dansk IT’s medlemshus i Vermundsgade i København.

Nye medlemmer er velkomne i netværket

Netværket er lige nu åben for nye medlemmer. Der er en håndfuld medlemmer, som har været med alle 15 år. Nogle medlemmer starter andre jobs og falder fra, og der kommer løbende nye medlemmer til. Kontakt Dansk IT’s netværksafdeling for at høre mere om mulighederne: netvaerk@dit.dk.

it-ledelse