Danske it-organisationer har godt styr på driften – men innovationen halter

Danske CIO’s vurderer, at deres organisationer har godt styr på at sikre en stabil it-drift og god brugersupport. Det halter dog, når det kommer til innovation.

Driften og supporten har vi godt styr på, men innovationen halter det med. Sådan lyder meldingen fra de danske CIO’s i undersøgelsen IT i praksis® 2020-21, som Rambøll og Dansk IT står bag.

Når de medvirkende CIO’s bliver bedt om at vurdere, om deres organisationer har de nødvendige kompetencer og den ønskede modenheden inden for it-drift og support, svarer 96 procent af de offentlige CIO’s, at det har man allerede i dag, mens det for de private CIO’s er 65 procent. 

Når de samme CIO’s skal svare på, om man har de nødvendige forretnings- og innovationskompetencer, så man f.eks. kan anvende strukturerede tilgange til innovationstiltag, svarer kun 49 procent af de offentlige CIO’s positivt til dette, mens det for de private CIO’s er helt nede på 36 procent.

”De fleste CIO’s har en ambition om, at der skal være styr på driften, men også om at man skal være en aktiv medspiller i den digitale innovation i forretningen. Det er ikke optimalt, at det halter med modenheden og kompetencerne på det område, og derfor bør det prioriteres i de kommende år,” udtaler Steen Christensen, direktør i Rambøll Management Consulting. 

IT i praksis-undersøgelsen viser, at CIO’s i både den offentlige og private sektor har store ambitioner om at styrke innovationskraften i it-organisationerne over de kommende tre år. Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Dansk IT, påpeger, at kompetenceudvikling ikke er noget, der sker af sig selv:

”Opgaven er at sikre både kompetencer til at kunne anvende nye værktøjer og modeller, men også om at udvikle et andet mindset og en anden kultur, der understøtter innovationen. Det kræver et vedholdende fokus og en solid strategi at styrke de digitale kompetencer hos medarbejderne i både it-organisationen og virksomheden i det hele taget.”    

Et andet område, hvor mange CIO’s forventer, at deres organisationer vil gennemgå en markant udvikling i de kommende år, er inden for forretnings-/it-løsningsdesignkompetencer. Her svarer 69 procent af it-lederne i det offentlige, at man i dag har de nødvendige kompetencer, mens det ventes at være steget til 98 procent om tre år. Hos CIO’s i den private sektor mener 44 procent i dag at have de nødvendige kompetencer, mens det ventes at være steget til 79 procent om tre år. 

Figuren viser udviklingsambitionerne hos CIO’s i den offentlige sektor:

IT i praksis

Om IT i Praksis®
Det er 25. år i træk, at IT i praksis® tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige organisationer.

Den private sektor afrapporteres på baggrund af et repræsentativt udsnit af de 1000 største virksomheder. Fra den private sektor har 129 it-ansvarlige og 88 forretningsansvarlige fra Danmarks top-1000 virksomheder besvaret spørgeskemaet, og fra den offentlige sektor har 76 topledere og 96 it-direktører på kommunalt, regionalt og statsligt niveau besvaret spørgeskemaet.

Mere end 1.000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med Dansk IT i perioden april-juni 2020.

Få IT i praksis her.