Digitalisering kan skabe bedre sammenhæng i borgernes kontakt med det offentlige

Digitale løsninger kan forbedre borgernes kommunikation med offentlige myndigheder og skabe en mere sammenhængende dialog. Borgerne skal dog ofte selv skabe sammenhængen, viser undersøgelsen IT i praksis 2019-20.

For lidt sammenhæng. Det er den oplevelse, en del danske borgere står tilbage med, når de er i kontakt med den offentlige sektor. Undersøgelsen IT i praksis® 2019-20, som Rambøll har udarbejdet i samarbejde med DANSK IT, viser, at 21 procent af de mere end 1.000 adspurgte borgere i undersøgelsen havde brug for at kommunikere med mere end en myndighed/afdeling for at få løst deres opgave, sidst de var i kontakt med det offentlige.

53 procent af dem var i kontakt med to myndigheder/afdelinger, mens 47 procent havde brug for at kontakte tre eller flere. Samtidigt brugte 29 procent af borgerne to eller flere kanaler til at løse opgaven (  28 i den danske rapport). 

Af dem, der havde brug for at kontakte flere myndigheder/afdelinger, oplevede kun 38 procent, at dem, de havde kontakt med, i høj eller meget høj grad hjalp dem med at skabe sammenhæng og overblik i forhold til den samlede proces. 52 procent oplevede, at det i høj eller meget høj grad var overladt til dem selv at skabe sammenhæng og overblik. Af disse fandt 51 procent det svært eller meget svært at skabe denne sammenhæng. 

- Digitaliseringen kan hjælpe med at sikre sammenhængen og med at optimere processerne. De digitale løsninger kan – hvis de anvendes optimalt – skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Det skal vi blive bedre til at udnytte, udtaler Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT. 

I Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er det netop et fokusområde, at der skal skabes "en mere sammenhængende tilgang til borgernes digitale møde med den offentlige sektor." 

Asger Højen Danielsen, Senior Manager i Rambøll Management Consulting, forklarer, at det er vigtigt, at de digitale løsninger designes, så de understøtter de typiske brugerrejser, borgeren skal igennem, når hun f.eks. skal flytte, skal skilles eller bliver ledig. 

- Samtidig skal organisationerne bag de digitale løsninger være i stand til at samarbejde og tage ansvar for, at processerne rent faktisk hænger sammen på tværs af fagområder og sektorer, også når borgeren har kontakt med myndighederne på andre kanaler. Det er også vigtigt at man er realistisk omkring grænserne for digitalisering. Fordi man sætter strøm til en offentlige service betyder det ikke nødvendigvis, at man kan slække på kvaliteten i de analoge kanaler. Tværtimod er det personlige møde eller telefonen ofte et vigtigt supplement til de digitale kanaler, forklarer Asger Højen Danielsen. 
 
ITIP

Om IT i Praksis 
Det er 24. år i træk, at IT i praksis tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder.

Mere end 1.000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.

Hent den danske udgave af IT i praksis 2019-20.

Hent den engelske udgave af IT i praksis 2019-20.