Udviklingen af de digitale kompetencer i det offentlige står i stampe

Selvom de digitale ambitioner er i top i den offentlige sektor i Danmark, gør manglende digitale kompetencer det svært at realisere projekterne, viser ny rapport. Det er nødvendigt at arbejde strategisk med at løfte kompetencerne, lyder det fra Rambøll og DANSK IT.

Den offentlige sektor i Danmark har en alvorlig udfordring: Medarbejdernes digitale kompetencer er slet ikke tilstrækkelige. Det viser undersøgelsen IT i praksis® 2019-20, som Rambøll har udarbejdet i samarbejde med DANSK IT.

Kun 17 procent af de it-ansvarlige og forretningsansvarlige i det offentlige svarer i undersøgelsen, at de digitale kompetencer i organisationen er tilstrækkelige i forhold til de krav, digitaliseringen stiller i dag. I 2017 var tallet 16 procent, mens det i 2018 var 20 procent. Med andre ord står udviklingen af de digitale kompetencer i det offentlige i stampe.

Undersøgelsen dokumenterer, at 80 procent af de IT-ansvarlige i det offentlige ser de manglende kompetencer som en væsentlig barriere for realiseringen af de digitale ambitioner (s. 32 i den danske rapport). Samtidig melder lederne, at de ser et stort behov for at kompetenceudvikle både medarbejdere (89 procent) og ledere (87 procent).

- Vi har i Danmark i en årrække talt om behovet for at løfte danskernes digitale kompetencer – men det bliver desværre i for høj grad ved snakken. Det rammer vores samfunds muligheder for at udnytte digitaliseringen på en intelligent måde. Fra DANSK IT’s side mener vi, at det nu er nødvendigt med en national handlingsplan for at løfte de digitale kompetencer, ikke mindst hos medarbejderne i den offentlige sektor. Der er behov for konkrete målsætninger og konkrete redskaber, og vi bør forpligtige os til gøre noget ved problemet, lyder det fra Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT. 

IT i praksis

Selvom IT i praksis 2019-20 dokumenterer, at de digitale kompetencer står i stampe i den offentlige sektor, er ambitionerne forsat store: Deltagerne i undersøgelsen forventer, at man om tre år har opnået en væsentlig fremgang i kompetenceniveauet, og 83 procent forventer, at kompetenceniveauet er tilstrækkeligt til den tid. 

Samtidig er det dog kun 24 procent af respondenterne i de offentlige organisationer, der mener, at de har en klar strategi for udviklingen af de digitale kompetencer.

- Den digitale udvikling er et område, der udvikler sig med stor hastighed, og derfor må det offentlige hele tiden løbende evaluere kompetencebehovet og på den baggrund lægge en strategi for kompetenceudviklingen for at få et konkret greb om, hvilke digitale kompetencer deres medarbejdere skal have for at kunne løse deres kerneopgave fremadrettet. Det er kun med den rette strategi, at man sikrer, at de gode ambitioner om at løfte kompetencerne ikke bliver glemt i en travl og presset hverdag, forklarer Asger Højen Danielsen, Senior Manager i Rambøll Management Consulting. 

IT i praksis 2019-20 viser, at 35 procent af de offentlige organisationer, der oplever, at kompetencerne kun i lav eller meget lav grad slår til i dag, samtidigt også er dem, der i lavest grad har en strategisk plan for at forbedre kompetencerne. Der er altså en klar tendens til, at jo ringere kompetenceniveauet er, i jo mindre grad har man en strategi for at gøre noget ved det.

Om IT i Praksis 
Det er 24. år i træk, at IT i praksis tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder.

Mere end 1.000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.

Hent den danske udgave af IT i praksis 2019-20.

Hent den engelske udgave af IT i praksis 2019-20.