Danmark udnytter ikke digitalisering til at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig omstilling

Selvom klimaet og en bæredygtig omstilling af samfundet står højt på både borgernes, politikernes og private virksomheders agenda, udnytter kun et fåtal digitaliseringens muligheder til at indfri ambitionerne, viser ny rapport fra Rambøll og DANSK IT. Med Danmark som førende digitale nation har vi et stort uforløst potentiale, mener Rambøll og DANSK IT.

Mens to ud af tre private virksomheder og offentlige myndigheder (henholdsvis 66 procent og 65 procent) angiver, at de i stort omfang understøtter et eller flere af FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling, er det kun hhv. 29 og 25 procent, der bruger de mange digitaliseringsmuligheder som løftestang til at indfri målene.

Hvor service og handel går forrest i den private sektor, er det regionerne og uddannelsesinstitutionerne, der tager teten i det offentlige. I den modsatte ende af skalaen finder man energi- og produktionssektoren sammen med stat og kommuner. 

Det viser dette års store undersøgelse IT i praksis® 2019-20, som Rambøll og DANSK IT står bag (s. 14 i dansk og engelsk rapport).

Her har man for første gang spurgt ind til danske private virksomheders og offentlige institutioners tilslutning til FN’s Verdensmål, og hvordan de arbejder med den nødvendige bæredygtige omstilling. Svarene viser, at det er undtagelsen snarere end reglen, at man bruger digitaliseringens mange muligheder til at nå målene.

IT i praksis

Direktør Steen Christensen fra Rambøll Management Consulting peger på et uforløst potentiale:

- I 2018 udråbte FN Danmark til at være verdens bedste til offentlig digitalisering. Med en position som digitalt foregangsland er det oplagt, at vi som nation forfølger en ambition om at identificere og udnytte synergierne mellem digital innovation og bæredygtig omstilling.

- Danmarks topplacering viser, at vi besidder en omstillingskraft, som andre nationer må misunde os, og samtidig har vi bevist, at vi besidder både viljen og evnen til grøn omstilling. Desværre er mange brancher rådvilde over for, hvordan de skal udnytte digitaliseringsmulighederne. Der skal spilles på alle tangenter, hvis vi som nation skal være med til at indfri både regeringens ambitiøse klimamål og Danmark forpligtelse til at efterleve FN’s Verdensmål.

Rambøll Management Consulting og DANSK IT peger på, at en række af FN’s Verdensmål med naturlighed vil kunne opnås med et stærkt bidrag fra digitaliseringen, nemlig målene om bæredygtig økonomisk vækst, bæredygtig energi, rent drikkevand, ligestilling mellem kønnene, kvalitet i uddannelse, industriinnovation og infrastruktur, ansvarligt forbrug og produktion samt opbygning af effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner.

Der er dog lang vej igen, når mindre én ud af fem af respondenterne fra det offentlige mener, at organisationens digitale kompetencer er tilstrækkelige (17 procent) i forhold til de krav, der stilles i dag (s. 32 i dansk udgave). For de private virksomheder gælder det i følge Rambølls avancerede statistiske faktor analyse, Digital Readiness Index, at de digitale kompetencer selv for de bedste er for lave (s. 24 engelsk udgave). 

- Selvom vi er kommet rigtig langt i Danmark med at forstå digitaliseringens mange muligheder, lider vi stadig under en kompetenceknaphed, der betyder, at vi ikke er i stand til at udnytte digitaliseringen fuldt ud. Hvis man som organisation ikke har adgang til tilpas stærke digitale kompetencer, ser man heller ikke de mange digitale udviklingsmuligheder. Det er derfor afgørende, at vi får taget ordentligt hånd om den højaktuelle mangel på it- og digitaliseringsspecialister, og at vi i det hele taget styrker alle danskeres digitale kompetencer, supplerer Rikke Hvilshøj, adm. direktør for DANSK IT.

Om IT i Praksis 
Det er 24. år i træk, at IT i praksis tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder.

Mere end 1.000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.

Hent den danske udgave af IT i praksis 2019-20.

Hent den engelske udgave af IT i praksis 2019-20.