Altinget og Dansk IT starter debatkonkurrence om tillid og transparens i det digitale samfund

Debatkonkurrence med pengepræmier på spil: Hvordan sikrer vi, at den offentlige sektor i Danmark udnytter digitale muligheder og nye teknologier på en måde, så vi samtidig styrker tilliden mellem borgere og myndigheder og sikrer transparensen i fremtidens samfund?

Du har nu mulighed for at deltage i en debatkonkurrence, som Dansk IT og Altinget arrangerer i fællesskab. Debatkonkurrencen er for dig, der er engageret i tidens vigtigste digitale spørgsmål og gerne vil være med til at præge løsningerne. Dansk IT udlodder pengepræmier til de tre bedste indlæg, og vinderne får samtidig deres indlæg bragt i Altinget.

Du deltager ved at indsende et debatindlæg under hovedspørgsmålet: "Hvordan sikrer vi, at den offentlige sektor i Danmark udnytter digitale muligheder og nye teknologier på en måde, så vi samtidig styrker tilliden mellem borgere og myndigheder og sikrer transparensen i fremtidens samfund?"

Baggrund
Digitaliseringen af den offentlige sektor skaber helt nye muligheder for at gentænke og styrke velfærdsstaten. Med megatrends som big data, kunstig intelligens og machine learning er det i langt højere grad end tidligere muligt f.eks. at automatisere sagsgange, at spotte og hjælpe udsatte børn i tide, at skræddersy undervisningen til den enkelte elev, at sætte en stopper for socialt bedrageri og at opdage en sygdom hos en borger, før det er for sent. Vi nærmer os hastigt en situation, hvor det i princippet kun er fantasien og vores etiske og moralske kompas, der sætter grænser.

De potentielle gevinster er mange. Anvender vi teknologierne på den rigtige måde, kan det f.eks. være med til at styrke retssikkerheden og øge gennemsigtigheden. Omvendt kan en uhensigtsmæssig anvendelse betyde, at digitaliseringen udfordrer den afgørende tillid mellem borgere og myndigheder. Hvordan værner vi f.eks. om privatlivets fred, når vi samtidig ved, at man ved big data vil kunne forhindre en forbrydelse, før den finder sted? Og hvordan sikrer vi, at der er transparens, når en maskine er med til at træffe afgørelser, så man som borger kan få indsigt i, hvordan maskinen er nået frem til den konkrete afgørelse?

Det er svære dilemmaer, og opgaven er derfor at finde en balance, hvor vi både udnytter de mange nye digitale muligheder og samtidig sikrer, at borgerne kan have tillid til myndighedernes indsamling og anvendelse af data. Tillid og transparens er vigtige fundamenter i det danske samfund – og det skal vi også værne om i den digitale tidsalder.

Præmier på spil
De indsendte debatindlæg vil blive vurderet af en jury, der består af:

Simon Friis Date, debatredaktør, Altinget
Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Dansk IT
Stig Jacob Drejer, medlem af Udvalget for IT i den offentlige sektor i Dansk IT

Vinderen modtager 10.000 kroner i præmie, mens andenpladsen får 4.000 kroner, og tredjepladsen belønnes med 2.000 kroner.

Sådan deltager du
Indlægget må være mellem 800 og 1.000 ord og skal fokusere på at præsentere konkrete løsninger.

Du skal forholde dig til spørgsmålet: "Hvordan sikrer vi, at den offentlige sektor i Danmark udnytter digitale muligheder og nye teknologier på en måde, så vi samtidig styrker tilliden mellem borgere og myndigheder og sikrer transparensen i fremtidens samfund?"

Indlæg skal sendes direkte til chef for kommunikation og viden i Dansk IT, Kim Stensdal, på ks@dit.dk senest 1. november 2019. Gør i emnelinjen opmærksom på, at du deltager i debatkonkurrencen.

Læs også om debatkonkurrencen i Altinget.